Wizje

Przeczucia mają w sobie coś mglistego, ale w warunkach wyjątkowych mogą się tak dalece zaostrzyć, że przybierają postać obrazów, czyli stają się wizyami, czemś, co można przyrównać do momentalnych zdjęć fotograficznych. Przykład intuicyjnej wizyi podaje nam racjonalistyczny pisarz H. Zschokke, człowiek, który obraziłby się niezawodnie, gdyby ktoś nazwał go był mistykiem. Pisze on w swoich “godzinach nabożeństwa:” Czytaj dalej

Jak rozwija się wolę i zdobywa się potęgę koncentracyi myśli

Praktyczne zastosowanie sił woli i myśli w życiu codziennem i wpływ ich na człowieka i na świat. Wciąż jeszcze zważa się zbyt mało na potężne wpływy przyzwyczajeń myślowych człowieka, na zdrowie jego ciała i duszy. Faktem jest, że one mogą wpłynąć nietylko na niego samego, lecz także na innych ludzi i na świat cały. Czytaj dalej

Demon Sokratesa

Rozdział IV Demon Sokratesa.

Ów głos powstrzymujący, który Sokrates słyszeć miał we wnętrzu „swego ducha, ilekroć uczynić zamierzał coś dla się szkodliwego, był już niejednokrotnie przedmiotem dociekań naukowych. Czytaj dalej