Okultyzm i nowoczesność. Studium literaturoznawcze

Krzysztof Grudnik
Okultyzm i nowoczesność. Studium literaturoznawcze
Format: A5
Stron: 446
Data wydania: 22.11.2016
ISBN 978-83-943722-3-1

Przedmowa: dr hab Mirosław Piróg

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)

Korekta merytoryczna: dr Maciej B. Stępień
Korekta techniczna: dr Zbigniew Łagosz

Skład i łamanie: Artur Mieczkowski
Projekt okładki: Malwina Mieczkowska (ilustracja), Artur Mieczkowski
Ilustracje: Malwina Mieczkowska

 

Okultyzm i nowoczesność. Studium literaturoznawcze to książka, jakiej do tej pory nie było na rodzimym rynku wydawniczym. Autor wykonał wręcz tytaniczną pracę, by dostarczyć czytelnikowi analizy najbardziej znamiennych ale i też zaskakująco przemilczanych dotychczas informacji na temat tego trwającego przecież od wielu lat mariażu literatury z ezoteryką. Mariażu wielopłaszczyznowego, bo przecież nie chodzi tylko o wplatanie wątków ezoterycznych w ramy fabularne utworów, ale również o ścisłe powiązania pisarzy ze środowiskiem okultystycznym, czy też – co może i najciekawsze – tej ezoteryki przez pisarzy uprawianie. Krzysztof Grudnik doskonale kreśli te powiązania, ukazując fenomenalną znajomość literatury okultystycznej jak i życiorysów pisarzy. Mimo ogromu przypisów, pozycja ta pozbawiona jest pawiego ogona fałszywej erudycji. Wszystko jest tu kompletne a zarazem niezwykle intrygujące. Zachowanie prymatu warsztatu naukowca przy równoczesnym nie zanudzeniu czytelnika to sztuka, której Grudnik może uczyć wielu adherentów tego pola badawczego.

dr Zbigniew Łagosz

 

Okultyzm i nowoczesność

Okultyzm i nowoczesność

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
Informacja bibliograficzna
Część I
Rozdział 1
Merkury i Jowisz. O metodologii badań nad ezoteryką
1. Sposoby rozumienia ezoteryki
2. Metoda wewnętrzna i zewnętrzna
3. Trzecia droga i jej problemy
4. Trzy postawy: anty-ezoteryczna, pro-ezoteryczna i historyczna
5. Główne problemy i perspektywy dyscypliny
Rozdział 2
„Ogólnie i niejasno wszyscy wiemy”.
O rozumieniu pojęć: ezoteryka, magia, okultyzm
1. „Ogólnie i niejasno wszyscy wiemy”
2. Ezoteryka
2. Magia
4. Okultyzm
5. Wnioski
Część II
Rozdział 3
Okultyzm a modernizm
1. Modernizm, ale który?
2. Modernistyczna problematyka
3. Odczarowanie świata
4. Magia po odczarowaniu
5. Ku nowoczesności krytycznej
Rozdział 4
Okultyzm a polityka
1. Orwell kontra Yeats
2. Okultyzm a faszyzm (Umberto Eco)
3. Theodora Adorna Tezy przeciwko okultyzmowi
4. Faktyczne relacje okultystów z faszystami
5. Działalność polityczna okultystów
Rozdział 5
Okultyzm a psychoanaliza
1. Franz Anton Mesmer i teoria uniwersalnego fluidu
2. Paradygmat alternatywnej rzeczywistości
3. Okultysta Freud
4. Anty-Mesmer: Freud i Crowley
5. Podobieństwa
Rozdział 6
Okultyzm a pragmatyzm (Nietzsche i Crowley)
1. Trzy kolory prawdy
2. Wizja demona Crowleya
3. Jak się filozofuje różdżką
Część III
Rozdział 7
Odwrócony striptiz (Aleister Crowley, Joris-Karl Huysmans)
1. Warianty relacji okultyzm – literatura
2. Kula i krzyż. Droga Huysmansa
3. Là-bas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Kontekst biograficzny Là-bas
5. Na rozstaju dróg
6. Powielanie
Rozdział 8
Przekleństwo okultyzmu (Franciszek Pik-Mirandola,
Stefan Grabiński, Robert Anton Wilson)
1. „Przekleństwo okultyzmu” jako narzędzie samokrytyki
2. Ulica dziwna (Franciszek Pik-Mirandola)
3. Na tropie (Stefan Grabiński)
4. Robert Anton Wilson i tunele rzeczywistości
Rozdział 9
Od Pana do Cthulhu. Negatywna epistemologia i Realne
(Arthur Machen, Howard Phillips Lovecraft)
1. Odrodzenie Pana
2. Wielki bóg Pan (Arthur Machen)
3. Zew Cthulhu (Howard Phillips Lovecraft)
4. Muzyka Ericha Zanna (Howard Phillips Lovecraft)
Rozdział 10
Polska powieść okultystyczna (Stefan Grabiński, Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Tadeusz Miciński)
1. Okultyzm i gatunki literackie
2. Powieść okultystyczna – charakterystyka gatunku
3. Rozwój historyczny powieści okultystycznej
4. Percepcja polskich powieści okultystycznych
5. Między biblioteką a katalogiem
6. Biograficzne źródła okultystycznych zainteresowań autorów powieści
7. Powieść okultystyczna jako diagnoza społeczna
8. Stałe motywy powieści okultystycznych
Rozdział 11
Poezja jako ekstaza języka (Bolesław Leśmian)
1. Magia w poezji Leśmiana
2. Sztuka – prawda – natura
3. Język poezji jako odświętna mowa powtórzeń
4. Rytm jako podstawa istnienia
5. Jak język stwarza byt
6. Śpiewający Światowid
7. Przekraczanie (języka) codzienności
Epilog
Tolle, lege. Czytanie jako sztuka, czytanie jako magia
1. Lektura jako część literatury
2. Świat jest tekstem
3. Kłopoty z Hermesem
4. Hermetyczny model lektury
5. Język jako wolność kreacji
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary