Lotos rok 1935

Miesięcznik „LOTOS” poświęcony rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego
Tom II
KRAKÓW 1935
Wydawca i redaktor : J. K. HADYNA, ul. Grodzka 58

Parapsychologja
Okultyzm
Mistyka
Astrologja
Synteza wiedzy ezoterycznej

Czasopismo „Wiedza Duchowa” od roku 1935 zmieniło swoją nazwę z na „Lotos”

Komunikaty Redakcji zamieszczony w nr 1 z roku 1935.

Zmiana nazwy pisma.
Ponieważ z różnych względów wypadło nam zmienić nazwę „Wiedzy Duchowej“, zdecydowaliśmy się po dłuższym namyśle i porozumieniu z naszymi przyjaciółmi wybrać „Lotos” jak o godło naszego pisma.

Nowe działy . Poza artykułami o treści metapsychicznej wprowadziliśmy z niniejszym zeszytem stały dział „Przegląd metapsychiczny”, w którym odpowiedni sprawozdawcy informować nas będą o działalności oraz wynikach badań Tow. Metapsychicznych, psychofizycznych i innych pokrewnych Towarzystw w Polsce i za granicą. wprowadziliśmy również dział „Nowości naukowe”.