Lotos Październik 1935

Treść zeszytu :

Duchowe oblicze Indyj – W . Loga
Oracula Magica Zoroastris – Dr. J. Ryglewicz
Dusza zbiorowa – K. Chodkiewicz
W stęp w światy nadzmysłowe – J. A. S.
O sugestii myślowej – Dr. J. Ochorowicz
Tajemnice szlachetnych kamieni – M. Florkowa
Nowa Grupa pracowników świata
Więźniowie sarkofagów – M. Florkowa
Przegląd bibliograficzny.

Pobierz numer: lotos_nr_10_1935