XIX Słońce

XIX. SŁOŃCE

SZCZĘŚCIE

ZNACZENIE SYMBOLICZNE:  Słońce, rzucając promienie na Ziemię przenikają siłami życia. Kosmiczne światło jest potężnym źródłem niewyczerpanej energii twórczej. Oświeca tego, kto potrafi za nim podążyć, ale niszczy tego, kto nie docenia lub nadużywa jego mocy. Karta ta przedstawia symbolicznie triumf człowieka nad materią i boski pierwiastek jego twórczej energii. Stanowi ona przeciwieństwo karty Księżyc, która przedstawia działanie człowieka jako różne, odrębne od działania boskiego. Obraz Słońca  oraz   symbolika  liczby  opisującej  tę kartę (19 = 1 + 9 = 10, czyli 1) podkreślają obecność pierwiastka bo¬skiego w świecie materialnym. Karta ta symbolizuje panowanie ducha nad materią.

W swym znaczeniu elementarnym Słońce przedstawia twórcze siły człowieka, boskie światło, objawiające się w aktywności dnia, ukryte w nocnych rozmyślaniach. Słońce pozwala człowiekowi na wznoszenie budowli materialnych, uczuciowych i duchowych.

Obecność tej karty w rozkładzie zapowiada wspaniały okres w życiu pytającego. Apogeum.

Karta ta opisuje pragnienia pytającego, wyjaśnia dlaczego pyta on o swój los. Sąsiednie karty precyzują sposób realizacji pragnień i okoliczności, które będą jej towarzyszyć. Słońce dzięki swej mocy może zniweczyć działania Diabła.

USTAWIENIE POSTACI: Słońce usytuowane przodem podkreśla swoje bezpośrednie działanie, pełne, śmiałe, przychodzące z Wysokości. Dwie istoty obrócone jedna ku drugiej reprezentują aktywność zrównoważoną i harmonijną. Postać pasywna zwrócona w lewo, aktyw¬na w prawo, obracając się jedna ku drugiej, przenikają się nawzajem. Stanowią one przeciwieństwo dwóch postaci z karty Diabeł.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: siła sprawcza myśli. Energia, żywotność, zdrowie. Rycerskość, altruizm. Uzdolnienia artystyczne

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska