Kwartalnik spirytystyczny nr 2 rok 2011

2011 02 Kwartalnik spirytystyczny 

Spis treści
Wstęp 2

Z Polski

Divaldo Franco w Polsce 4

Wywiad
Divaldo Franco 11

Filozofia
Relacje z Bogiem i człowiekiem 23

Religia
Bóg w świecie i historii 45
Spirytyzm między nauką a religią 53
Uwolnienie od opętania z punktu widzenia islamu i spirytyzmu 60

Nauka
Franek Kluski 72
Seans z Kluskim 79

Okiem spirytysty
Wróżba z telefonu 85
Powstrzymać ludobójstwo 88
Rozważania o reinkarnacji 92

Przekazy
Wierz i idź naprzód 102
Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych 104

Pobierz Kwartalnik z zasobów strony www.wieszcz.eu  

 

 

źródło: Kwartalnik Spirytystyczny