Atak psychiczny i obrona

Zważywszy na obfitość dostępnej wiedzy ezoterycznej, istotne jest, by ludzie potrafili rozpoznać atak psychiczny, gdy go doświadczą. Zjawiska te są znacznie częstsze, niż się powszechnie uważa. Niedawna tragedia na Iona potwierdza tę tezę. Żaden okultysta nie ma złudzeń, że śmierć ta miała naturalne przyczyny. Na podstawie mojego doświadczenia znam podobne przypadki śmierci. Czytaj dalej

Rozwój sił psychicznych

Wielu bardzo ludzi pragnie rozwinąć siły psychiczne, pracują nawet nad tem, ale czy oni wiedzą i rozumieją do czego właściwie dążą ? ! Czy siła egoistyczna, siła brutalna, władza nad ludźmi może być ideałem ?! Jeżeli ktoś w tem widzi ideał i takiego szuka w Czytaj dalej

Teoryja woli

TEORYJA WOLI.
ROZDZIAŁ I.
Psychologiczne podstawy objawu woli.

Całe nasze życie duchowe spoczywa na jednym zasadni­ czym fakcie. Bez niego umysłowy, uczuciowy i moralny rozwój naszej duszy byłby niemożebnym. Tym zasadniczym faktem jest rozróżnienie siebie od tego co nas otacza „ja” od „nie ja” jak mówią filozofowie.*  Do­ póki ten fakt wewnętrzny nie spełni się, dopóty niema właści­wego życia duchowego, dopóty pozostajemy w granicach bez­wiednej natury, stanowiąc nieodrodną cząstkę otaczającej nas materyi. Czytaj dalej

Kształcenie Woli

Kształcenie Woli
Paul Sedir

Wszystkie pola życia społecznego stają się dziś, więcej niż kiedykolwiek, polami bitwy. Chrześcijanin nie może nie interesować się temi walkami; jednak winien on walczyć tylko orężem duchowem , według taktyki i strategji Ewangelji. Dla żołnierza, oprócz oręża, konieczne są: dzielność i sztuka władania orężem. Oręż nasz to my sami: siły Czytaj dalej

Prądy telluryczne

„A może magnetyczne serce i magnetyczny mózg Homo electronicusa pozwolą wyjaśnić niebywale ciekawe zjawisko migracji kultur i wielkich ognisk intelektualnych na mapie świata? Nie tylko kontynenty dryfują na zachód; podobnie przemieszcza się pole geomagnetyczne, zmieniające się w rytmie 500-600 lat. Zjawisko to zauważył już Halley Czytaj dalej

Siła Myśli – Siła Woli – Wykład VIII

WYKŁAD VIII
Siła woli

Różnica pomiędzy przyciągającą siłą myśli, a siłą woli. Zmienne cechy drgań myślowych. Określenie siły woli. Potężna siła. Prawdziwy człowiek.  „Jestem”. Jego poznanie. Jego znaczenie, Człowiek odkrywa w sobie nowe siły, których się nie domyślał. Dusza człowieka. Wola. Tajemnica kształcenia woli. Czynny i bierny sposób myślenia. Przesyłanie fal myślowych. Czytaj dalej