ESP – Extrasensory perception

Extrasensory perception

Extrasensory perception or ESP, also called sixth sense, includes claimed reception of information not gained through the recognized physical senses, but sensed with the mind. The term was adopted by Duke University psychologist J. B. Rhine to denote psychic abilities such as intuition, telepathy, psychometry, clairvoyance, and their trans-temporal operation as precognition or retrocognition. Czytaj dalej

O naukach duchowych.

O naukach duchowych.

Zwracając uwagę w życiu codziennem na życzenia i dążenia wszystkich narodów i społeczeństw czy to religijnych, socyalnych lub t. p. i porównując jedne z drugiemi, stwierdzamy, że różnią się one między sobą tylko swą zewnętrzną formą. Zaś w głębi duchowej panuje harmonia i dążność do w spólnego i przezna­czonego nam już z góry celu. W szukaniu tego celu podobniśmy do podróżnych, zbliżających się do Czytaj dalej

Czem jest ogniwo teozoficzne

Czem jest ogniwo teozoficzne. (łańcuch)

Przypatrzmy się jeszcze stronie okkultystycznej posiedzeń teozoficznych. Weźmy za przykład posiedzenia tygodniowe kółka, które studyuje poważnie i będę mówił tylko o takich posiedzeniach, na których zgromadzają się sami członkowie kółka, gdyż wpływ okkultystyczny jest niemożliwy tam, gdzie są dopuszczane osoby postronne. Nie ulega zaprzeczeniu, że kółko powinno od czasu do czasu urządzać zebrania otwarte Czytaj dalej

Duch a forma

Duch a forma.

Głównemi zasadami Teozofji są: miłość, tolerancja, wolność. Bardzo częstym błędem uczniów Teozofji jest wymaganie by za­  sady te w pewnej oramowanej i przepisowej formie przejawiały się w życiu praktycznem członków. Takie przepisywanie „co wolno a Czytaj dalej

Samorozwój – Warunki postępu

Warunki postępu  względnie  wskazówki dla zwolenników Teozofji pragnących dostąpić wyższego oświecenia.  Podane poniżej wskazówki dra Fr. Hartmanna zawierają przepisy do „ćwiczeń okultnych” na cały świat rozszerzonej lecz  nie wielu znanej szkoły samopoznania czyli Teozofji.  Poleca się je wszystkim zdążającym do osiągnięcia boskiego  samopoznania. Zauważa się przytem, że istnieją 3 klasy ludzi: Czytaj dalej

Formy wyładowania energji metapsychicznej cz. 2

T. O.
Formy wyładowania energji metapsychicznej
(Dokończenie. )

Energja metapsychiczna jest więc potencjałem prawdziwej biologicznej energji, która wypełnia świat niezliczoną ilości? organicznych kształtów, to znaczy, że niezależnie od tego jak się przedstawiają jej produkcje, czy to będą wykończone ręce, pokryte siecią linij papilarnych z normalną budową paznokci, ciepłe krwią, pełne zawiłej budowy tkanki kostnej, czy będzie ta cały fantom kompletnie zmaterializowany, czy też jedynie mglisty obłok, lub poruszające się światełko, czy na koniec ukażą się farmy groteskowe, wykrajane jakby z tektury lub papieru, przedstawiające portret pewnej osoby o twarzy martwej i płaskiej,  energja ta zawsze jest czynnikiem, zdolnym wykończyć ,całkowicie pod względem ,chemicznym, anatomicznym i fizjologicznym swoje dzieło. Kiedy jednak
w normalnych przebiegach biologicznych pracuje ona niezależnie od woli, to przy stanach nad normalnych dzieje się odwrotnie: jej mechanizm, podobnie jak i zwykłe nasze maszyny, wypełnia rozkazy człowieka. Czytaj dalej