PTSS

Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych

Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych powstało w maju 2009 roku w Warszawie. Jego celem statutowym jest rozpowszechnianie wiedzy spirytystycznej, organizowanie wykładów, konferencji poświęconych filozofii zebranej w książkach Allana Kardeca, a także promocja spirytyzmu poprzez wspieranie publikacji spirytystycznych i działań charytatywnych. Stowarzyszenie wydaje m.in. we współpracy z Oficyną Wydawniczą Rivail kwartalnik „Spirytyzm”, a także organizuje ogólnopolskie kongresy spirytystyczne.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w pracach Międzynarodowej Rady Spirytystycznej, wspierają rozwój ruchu spirytystycznego w Europie, a także występują z wykładami na całym świecie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Brazylii). PTSS było również organizatorem spotkania Europejskiego Departamentu Międzynarodowej Rady Spirytystycznej, które odbyło się w 2010 r. w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych od początku swojego istnienia organizuje wykłady i konferencje spirytystyczne. Zaprasza m.in. znanych prelegentów spirytystycznych, takich jak: Divaldo Pereira Franco (Brazylia), Charles Kempf (Francja), dr Andrei Moreira (Brazylia).

Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy sympatyk spirytyzmu, któremu bliska jest filozofia zebrana w dziełach Allana Kardeca. Aby zostać przyjętym w szereg członków PTSS, należy zapoznać się z regulaminem stowarzyszenia, wydrukować i wypełnić deklarację, a następnie przekazać ją na adres: info@spirytyzm.pl bądź też doręczyć ją osobiście na spotkaniu stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu podejmuje przewodniczący PTSS. Uwaga: w przypadku osób, które nie uczestniczą w spotkaniach spirytystycznych, dyskusjach na forum, warto dołączyć do deklaracji albo polecenie członka PTSS, albo krótką informację na temat swojej osoby, zainteresowania spirytyzmem itp.

Obowiązki i przywileje członków PTSS:

Członkowie stowarzyszenia:

otrzymują zniżkę 10% na zakupy książek spirytystycznych na stronie rivail.pl;
zostają wpisani na listę dystrybucyjną stowarzyszenia, gdzie przesyłane są najważniejsze informacje na temat spotkań spirytystycznych;
mogą brać udział w rozmaitych projektach spirytystycznych i za zgodą zarządu stowarzyszenia tworzyć pod jego patronatem grupy spirytystyczne w swoich miastach;
nie mogą powoływać się na przynależność do stowarzyszenia w celu osiągania korzyści ekonomicznych, zwłaszcza oferując swoje usługi „płatnego mediumizmu”, który PTSS stanowczo potępia;
W stowarzyszeniu nie ma obowiązkowych składek.

Dokumenty:

Regulamin Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych

Deklaracja członkowska

Więcej informacji: http://www.portal.spirytyzm.pl/