Ingo Swann

Ingo Swann (ur. 14 września 1933 w Telluride w stanie Kolorado, zm. 1 lutego 2013 w Nowym Jorku) − amerykański parapsycholog, malarz, artysta, pisarz (autor kilku książek, m.in. o parapsychologii, z czego najbardziej znane to „Penetracja” oraz „Ponad umysł i zmysły”), głównie znany jednak jako parapsycholog i medium. Pracował w Stanford Research Institute International, Amerykańskim Towarzystwie Badań Parapsychicznych (ASPR – American Society for Psychical Research), a przede wszystkim przewodził projektowi Remote Viewing. Stworzył podstawy współczesnej parapsychologii, w tym przyczynił się do utworzenia nowej terminologii oraz badań nad Remote Viewing.

polecam też zapoznać się ze stroną: http://www.sri.com/

SRI International – jeden z najbardziej znanych na świecie ośrodków naukowych, założony w 1946 roku jako Stanford Research Institute, na uniwersytecie Stanforda. W 1977 roku stał się niezależną organizacją typu non-profit, nie mającą związków z uniwersytetem. W ciągu pół wieku istnienia SRI uzyskał ok. 10 tys. patentów – instytut prowadzi badania na wielu polach nauki i techniki (także spoza głównych gałęzi nauki, jak paranaukowe badania z dziedziny np. parapsychologii), zarówno samodzielnie, jak i na zamówienie.

Jednym z najbardziej znanych naukowców związanych z instytutem jest Douglas Engelbart, wynalazca myszy i jeden z pionierów hipertekstu.

źródło: wikipedia


z prac Ingo Swama na uwagę szczególną zasługuje: Psychic Sexuality – The Bio-Psychic Anatomy of Sexual Energies by Ingo Swann (1999)