SELFMADE SERIES

SELFMADE SERIES – A series of guidebooks born from the rich experiences of the author as a fortune-teller and numerous conversations with individuals who achieved success using unconventional methods. Each book in the series sheds new light on areas of our lives that can aid in personal and financial growth. Czytaj dalej

Seria SELFMADE

SELFMADE SERIES –  seria poradników, które powstały z połączenia bogatych doświadczeń autora jako wróżbity oraz licznych rozmów z osobami, które odniosły sukces stosując niekonwencjonalne metody. Każda z książek serii rzuca nowe światło na obszary naszego życia, które mogą pomóc w rozwoju osobistym i finansowym. Czytaj dalej

Alternative Methods of creation Personal Branding

Introduction
In today’s dynamic world, where competition is always within reach, possessing a market advantage becomes extremely important for any organization or individuals building a personal brand, such as artists or representatives of other freelance professions. To achieve success and stay in the market, entrepreneurs, managers, and other business leaders must utilize all available tools and strategies. One of the most fascinating and effective approaches in this context is extrasensory perception, popularly referred to as ESP. Czytaj dalej

Alternatywne metody kreowania marki osobistej

Książka „Alternatywne metody kreowania marki osobistej” to luźne opracowanie, które przedstawia czytelnikom bardzo często eksplorowane techniki, teorie i praktyczne zastosowania postrzegania pozazmysłowego w kontekście biznesu i zarządzania, z omówieniem głównych błędów w pracy z tym zjawiskiem. Czytaj dalej

Sex as a Tool for Developing and Strengthening Financial Intelligence

„Sex as a Tool for Developing and Strengthening Financial Intelligence” is an incredibly interesting book that places at the heart the combination of two spheres of human life – sexuality and finance. The purpose of this publication is to bring closer to the reader the interdependencies and impact that sexuality can have on skills and abilities in the field of financial management. Czytaj dalej

Seks jako narzędzie rozwijania i wzmacniania inteligencji finansowej

„Seks jako narzędzie rozwijania i wzmacniania inteligencji finansowej” to niezwykle interesująca książka, która stawia w centrum uwagi połączenie dwóch obszarów życia człowieka – sfery seksualnej i finansowej. Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi zależności i wpływu, jakie seksualność może mieć na zdolności i umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. Czytaj dalej

Art as an Effective Tool for Developing Financial Intelligence

„Art as an Effective Tool for Developing Financial Intelligence” is a book that combines two seemingly distant areas: art and finance. The goal of this publication is to demonstrate how art can become not only an inspiration for artists but also an effective tool for developing financial intelligence in readers. Czytaj dalej

Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej

Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej” to książka, która łączy dwa pozornie odległe obszary: sztukę i finanse. Celem tej publikacji jest ukazanie, w jaki sposób sztuka może stać się nie tylko inspiracją dla artystów, ale również skutecznym narzędziem rozwoju inteligencji finansowej u czytelników.
Czytaj dalej