Spirytyzm

Czym jest spirytyzm?

Życie po śmierci

Większość z nas zadaje sobie pytanie, co spotka nas po śmierci. Czy będziemy mieć okazję spotkać bliskich, czy czeka nas nagroda lub kara za czyny, których dokonaliśmy za życia. Spirytyzm przynosi odpowiedź na te pytania. Wbrew pozorom nie jest to zabawa w wywoływanie duchów czy organizowanie seansów spirytystycznych, jak wydaje się większości z nas. Spirytyzm to przede wszystkim przepiękna filozofia wyjaśniająca to, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Przynosi on nadzieję cierpiącym i rozwiewa wątpliwości tych, którzy niepewni są swojego losu po śmierci.

Duchy mówią

Jeszcze w XIX wieku ogromne zainteresowanie, które wzbudziły zjawiska paranormalne, dało początek licznym badaniom naukowym poświęconej tematyce spirytyzmu i kontaktów z zaświatami. Temu zagadnieniu poświęcali swój czas zarówno wielcy pisarze jak Arhtur Conan Doyle czy Victor Hugo, ale także wielcy naukowcy tamtej epoki: William Crookes, Alfred Russel Wallace lub chociażby Camille Flammarion. Najbardziej istotne dla rozwoju spirytyzmu dzieła wyszły jednak spod ręki francuskiego badacza Allana Kardeca. Początkowo był całkowicie sceptyczny wobec „wirujących stolików”, ale ostatecznie zrozumiał, że zjawiska paranormalne, których był świadkiem, można przypisać jedynie wpływom duchów, które jak się okazało były nikim innym jak duszami osób zmarłych. Poddając słowa duchów logicznej analizie, Allan Kardec zdecydował się zebrać je w swoich dziełach, z których najważniejszym jest z pewnością „Księga Duchów”, napisana w formie pytań i odpowiedzi, która rozwiewa nasze wątpliwość dotyczące tego, co czeka nas po śmierci.

źródło: portal spirytyzm.pl; http://www.portal.spirytyzm.pl/czym-jest-spirytyzm/