Siła Myśli w Życiu Codziennym i w Walce o Byt

PRZEDMOWA

Sprawiedliwość wymaga, ażebym uprzedził czytelnika, ze książkę niniejszą cokolwiek pośpiesznie skompletowałem z notatek, którymi się posługiwałem w moich odczytach; dlatego też składające się na nią wykłady są niejako konspektami owych odczytów.

Tak tu, jak i tam miałem wyłącznie na celu zapoznać uczących się ze środkami, za pomocą których mogliby rozwijać i skutecznie stosować w nich samych tkwiące olbrzym ie siły magnetyzm u osobistego i w pływów psychicznych. Mając na oku ten cel jedynie, umyślnie zrezygnowałem z wyszukanie literackiego stylu i piękności wyrażeń w moich wykładach. W poczuciu ważności tego, co mam wyjawić, postanowiłem mówić szybko, prosto i jasno, bez upiększeń stylowych. Jeżeli przy tym dla wyrażenia mej myśli nasuwało mi się zwykłe, gminne słowo, –  korzystałem zeń. Jestem pewien, że mój kiepski styl i błędne wyrażenia wywołają ostrą krytykę i do błędów przyznaję się zupełnie szczerze.

Wszystko bowiem podporządkowałem dążeniu do opublikowania mej pracy w możliwie prostej i zrozumiałej formie.

O ile jest to usprawiedliwianie się, lecz niezbędne wyjaśnienie. Licząc się z tym wszystkim, poddaję tę książkę, waszemu, czytelnicy, pobłażliwemu sądowi. Będąc świadomymi jej braków , sądzę, że dla wielu będzie ona pożyteczną, szczególniej dla tych, którzy starają się zwalczyć otaczające ich nieprzyjazne warunki, i mam nadzieję, że posłuży ona jako drogowskaz tym , którzy ku lepszej przyszłości dążą. Czuję, że książka ta powołaną będzie do usunięcia z duszy ludzkiej trwożliwych myśli i do zastąpienia w niej poczucia „nie mogę“ przez „chcę i mogę” Czuję, że wypełni ona to zadanie, gdyż zawiera ziarno potężnej prawdy!

/ kliknij w wybrany przez Ciebie rozdział /

Przedmowa str. 1
Wykład I. Wstęp str. 3
Wykład II. Charakter siły str. 7
Wykład III. W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi str. 13
Wykład IV. Bezpośredni wpływ psychiczny str. 17
Wykład V. Trochę mądrości życiowej str. 26
Wykład VI. Potęga wzroku str. 31
Wykład VII. Magnetyczne spojrzenie str. 36
Wykład VIII. Siła woli str. 42
Wykład IX. Wolacja bezpośrednia str. 47
Wykład X. Wolacja telepatyczna str. 59
Wykład XI. Przyciągająca siła myśli str. 69
Wykład XII. Kształcenie charakteru drogą kontroli duchowej str. 78
Wykład XIII. Sztuka koncentracji (skupienia) str. 91
Wykład XIV. Wykonywanie koncentracji str. 99
Wykład XV. Zakończenie str. 106

źródło: „SIŁA MYŚLI ŻYCIU CODZIENNYM i W WALCE O BYT”; CZĘŚĆ IV „KOLEKCJI FLOWERA“; WARSZAWA; Druk. Kaniewskiego i Wacławowicza ulica Zielna N r. 20, rok 1908.