Siła Myśli – Zakończenie – Wykład XV

WYKŁAD XV.
Zakończenie .

Oczywistość wyłożonej prawdy. Prawda jest zaledwie zaznaczoną. Rozwijanie sił ukrytych. Praktyczna strona rzeczy.  Ukryta jej strona. Znajomość nauki o duszy podnosi i uszlachetnia. Poznanie jaźni. Literatura „baniek mydlanych”. Kilka ziaren pszenicy, tkwiących w słomie. Wiedza praktyczna jest rzeczą rzadką, lecz pożądaną. Rada dla poszukujących prawdy. Drobny płomyczek w głębi waszej duszy. Potrójna Czytaj dalej

Siła Myśli – Sztuka koncentracji – Wykład XIII

WYKŁAD XIII.
Sztuka koncentracji (skupienia).

Określenie pojęcia. Znaczenie exoteryczne i ezoteryczne. Wartościowa sztuka. Połączenie myśli z czynem. Koncentracja wolacyjna. Jak ją osiągnąć? Korzyści skupienia. Najlepszy sposób działania. Jak zagarnąć całkowity rezultat pracy? Leczenie zniechęcenia. Leczcie się sami. Nie jesteście przecież wytartym łachmanem. Weźcie Czytaj dalej

Siła Myśli – Przyciągająca siła myśli – Wykład XI

WYKŁAD XI.
Przyciągająca siła myśli

Myśl Prentice’a Mulford’a. Myśli są namacalnemi przedmiotami. Myśl jest dynamiczną siłą. Duch i namacalna materja są identyczne. Cuda natury. Doświadczenia prof. Gray’a są drganiami. Zadziwiające wyniki. Ciekawe odkrycie prof. William ’a. Pokarm myślowy. Charakter drgań myślowych. Ciężkie i lekkie fale myślowe. Myśli wasze są z wami w związku i oddziaływają na was  Warstwy atmosfery myślowej. Podobieństwa się przyciągają. Balast jakim obarczają was myśli ciężkie. Rezultaty myśli bojaźliwych lub Czytaj dalej

Siła Myśli – Wolacja telepatyczna – Wykład X

WYKŁAD X.
Wolacja telepatyczna

Telepatia jest silą dowiedzioną.Niezwykły postęp nauk psychologicznych,Przesyłanie myśli. Drgania.Zadziwiające wydoskonalenie  w tym kierunku pewnych osobników. Szerokie rozpowszechnienie tej wiedzy jest niepożądane. Niebezpieczeństwo, płynące z używania telepatji do celów nieodpowiednich.Wskazówki praktyczne. Teorja ogólna. W jaki sposób dają się osiągnąć najlepsze rezultaty? Korzyści, jakie daje skupienie. Czytaj dalej

Siła Myśli – Siła Woli – Wykład VIII

WYKŁAD VIII
Siła woli

Różnica pomiędzy przyciągającą siłą myśli, a siłą woli. Zmienne cechy drgań myślowych. Określenie siły woli. Potężna siła. Prawdziwy człowiek.  „Jestem”. Jego poznanie. Jego znaczenie, Człowiek odkrywa w sobie nowe siły, których się nie domyślał. Dusza człowieka. Wola. Tajemnica kształcenia woli. Czynny i bierny sposób myślenia. Przesyłanie fal myślowych. Czytaj dalej

Siła Myśli – Magnetyczne spojrzenie – Wykład VII

WYKŁAD VII
Magnetyczne spojrzenie

Co rozumieć należy przez „magnetyczne spojrzenie.” Szczegółowy opis ćwiczeń.  Jak przyswoić sobie magnetyczne spojrzenie?  Ciekawe ćwiczenie. Ludzie okazywać będą bojaźń. Doświadczenie z żywemi osobnikami. Pierwsze ćwiczenie: cało kształt wskazówek, jak przyswoić sobie pewne, przeciągłe spojrzenie. Zadziwiające wyniki. Mistrzowski wyraz oczu.  Jego wpływ na ludzi i zwierzęta.  Ćwiczenie drugie: kształcenie wzroku za pomocą zwierciadła. Jak się oprzeć spojrzeniu innych? Ćwiczenie trzecie: kształcenie nerwów i mięśni oka. Ćwiczenie czwarte: wzmacnianie nerwów i mięśni oka.  Ćwiczenie piąte, doświadczenie z drugą osobą. Eksperymenty ze zwierzętami.  Zwierzęta będą uciekały, ludzie będą doświadczali nie przyjemnego uczucia.  Prawidłowe stosowanie siły. Strzeżcie waszej tajemnicy. Czytaj dalej

Siła Myśli – Potęga wzroku – Wykład VI

WYKŁAD VI
Potęga wzroku

Najlepszy środek oddziaływania na innych. Uzasadnienie. — Doświadczone oko to potężna broń. – Fale myślowe, przesyłane oczyma. Władza wzroku nad dzikiemi ludźmi i zwierzętami. Długotrwałe uparte spojrzenie jest nie do zniesienia, niespuszczanie z czegoś wzroku jest prawie niemożliwe. Należyte stosowanie wzroku. Skuwanie i hypnotyzowanie uwagi. Magnetyczne spojrzenie. Jak należy używać wzroku w celu przykucia do siebie uwagi? W celu utrzymania tej uwagi przez czas dłuższy? w celu przykucia jej do siebie powtórnie. Ażeby powtórnie przykuć do siebie uwagę. Zanim się oddalicie, musicie osiągnąć to, czegoście chcieli. Samoobrona. Jak postępować macie, ażeby powstrzymać oddziaływanie na was innych. Jak należy mówić „nie“. Jak należy uskuteczniać poddawanie. Czytaj dalej

Siła Myśli – Trochę mądrości życiowej – Wykład V

WYKŁAD V
Trochę mądrości życiowej

Jak oddziałać na czynnego uczestnika? Rozmowa. Sztuka słuchania. Carlyle i gość jego. Przyjemna rozmowa. Bądźcie zawsze pozytywni. Powierzchowność. Ubiór. Czysta bielizna.  Perfumy. Czystość. Maniery. Skrytość. Nastrój. Odwaga. Poszanowanie siebie. – Wzgląd na innych. Szczerość .Powaga, Odpowiedni uścisk dłoni. Oczy. Głos. Pożyteczna reguła. Jak wyleczyć złe maniery? Czytaj dalej

Siła Myśli – Bezpośredni wpływ psychiczny – Wykład IV

WYKŁAD IV.
Bezpośredni wpływ psychiczny.

Wpływanie w rozmowie osobistej. Trzy wielkie metody. Suggiestja bezpośrednia – hale myślowe.  Przyciągająca siła myśli. Co to jest suggiestja  Dwojaki rozum.  Suggiestja hypnotyczna. Funkcje bierne i czynne. Właściwości funkcji obydwu rodzajów. Owce ludzkie.  Dwaj bracia jako uczestnicy jednego interesu. Brat czynny. Brat bierny.  Ich rysy charakteru .  „Mięki“ człowiek,  „Twardy” człowiek. Nie należy uważać „nie” za odpowiedź ani w interesach, ani w miłości.  Fortuna jest kobietą.  Zdobądźcie wiarę w siebie. Czytaj dalej

Siła Myśli – W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi – Wykład III

WYKŁAD III.
W jaki sposób siła myśli pomocną być może człowiekowi.

Powodzenie zależy wyłącznie od wpływu osobistego.  Silni ludzie osiągają cel. Pozorne wyjątki z tej reguły. Jeżeli charaktery ujemne stwarzają coś, to korzyści stąd ciągną natury dodatnie. Pieniądze są materjalnym wskaźnikiem powodzenia.  Pieniądze są tylko środkiem, nie celem. Prawo panowania duchowego.  Wpływanie drogą poddawania (sugestii). Wpływanie drogą fal myślowych. Wpływanie drogą przyciągającej siły myśli.  Wpływ, nabyty przez kształcenie charakteru. Czytaj dalej