Efekt Kirliana i wpływ modlitwy na aurę.

Jedną z metod obserwacji aury jest efekt Kirliana – swoista poświata, powstająca w pobliżu powierzchni ciała ludzkiego. Niewidzialna dla zwykłego oka, poświata ta jest postrzegalna przy użyciu specjalnej aparatury. Obecnie na całym świecie istnieje wielka ilość różnego rodzaju urządzeń, wykorzystujących efekt Kirliana do badania aury człowieka. Jednym z takich urządzeń jest kirlianofotoaparat, stanowiący nieprzejrzysty rękaw w którym jest umieszczona kamera fotograficzna.

Do rękawa wkłada się rękę człowieka i wykonuje zdjęcia kirlianowskiej poświaty wokół palców. Nasza rodaczka lekarz, uzdrowicielka i poszukiwawczyni Zofia Blank, żyjąca obecnie w Nowym Jorku, przez sześć lat badała wpływ modlitwy różnych konfesji (medytacji, terapii manualnej, akupresury, leczenia różnymi kryształami, itd.) na aurę wokół palców człowieka. Zdobyta przez nią ogromna ilość zdjęć i nagromadzona przekonująca statystyka, wskazują na lecznicze działanie modlitw i innych „nietradycyjnych” metod leczenia pacjentów (fot. XV).

Fot. XV. Poświata wokół palców człowieka zmienia się podczas modlitwy lub noszenia „namodlonych” przedmiotów.

Na zdjęciu XV/1 przedstawiono trzy kadry. Kadr I (z lewej na zdjęciu) ukazuje początkową poświatę aury palca pacjentki o imieniu Zofia (54 lata). W kadrze II (po prawej) na obiektywie, obok palca Zofii leży buteleczka z olejem lampowym, przywiezionym z Petersburga. Wcześniej olej ten znajdował się w świeczniku pod ikoną Ksieni Petersburskiej. Widać, że poświata aury stała się intensywniejsza, zmniejszyło się ciemne piętno w środku, a wokół widać słabą poświatę od leżącej buteleczki. W kadrze III (również z prawej) buteleczka stoi na obiektywie. Widać poświatę konturu jej dna. Poświata palca została spłaszczona.

Na zdjęciu XV/3 przedstawiono cztery kadry wykonane po kilkuminutowej przerwie. W kadrze I pokazano początkową aurę amerykanki (ateistki) o imieniu Susie (lat 28). W kadrze II pokazano aurę gdy Susie przeczytała z kartki katolicką modlitwę Franciszka z Asyżu, zawierającą przenikliwą afirmację Stwórcy. Jak widać, poświata aury powiększyła się. Kadr III przedstawia fotografię po trzykrotnym odczytaniu tej modlitwy, a kadr IV – po siedmiokrotnym odczytaniu. Prócz tego na kadrze IV widać nasilenie poświaty, na kadrze tym pojawiło się także „energetyczne zgęszczenie” (Zofia nazywa takie zgęszczenia „aniołami”). Analogiczne struktury poświatowe, podobne do ptaków, kwiatów, gwiazdek, świecących kul lub okręgów bardzo często pojawiają się na zdjęciach kirlianowskich. Innym kierunkiem prac Zofii Blank są badania zdjęć kirlianowskich ludzi chorych, w szczególności na raka. Na podstawie obszernego materiału statystycznego ustalono, że u ludzi chorych na zdjęciach pojawiają się struktury chimeryczne w postaci różnych dziwadeł, węży, dwugłowych dziwolągów, groteskowe twarze. W aurze ludzi na których działano czarną magią dostrzega się straszne twarze. U ludzi chorych na raka w aurze dostrzega się kształty podobne do kleszczy krabów lub odnóg ośmiornicy. Jest godne uwagi, że modlitwa może zmienić aurę człowieka na tyle, że struktury chimeryczne zmieniają się lub całkiem znikają, wtedy człowiek zdrowieje.


źródło: G.I. Szypow “TEORIA PRÓŻNI FIZYCZNEJ W POPULARNYM WYKŁADZIE” Przetłumaczył z języka rosyjskiego Marian Wasilewski Tytuł oryginału: ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ; Marzec 2010.

Informator Polskiego Towarzystwa Astrologicznego 6-7/2021

10-11 VII 2021 „Weekend z astrologią polityczną” – seria czterech wykładów

Zapraszamy na seminarium internetowe „Weekend z astrologią polityczną” w ramach którego odbędą się cztery wykłady z zakresu szeroko rozumianej astrologii mundalnej. Wykłady wygłoszą: Mirosław Czylek, Piotr Gibaszewski, Jarosław Gronert i Piotr Piotrowski. Webinarium odbywa się w sobotę i w niedzielę, w dniach 10-11 lipca 2021 roku w godz. 12:00 – 15:00. Czytaj dalej

Sahadźa joga jako metoda sterowania aurą.

Od dawna uważano, że aurę człowieka tworzą jago ciała, wiążące go z wyższymi, subtelnymi i grubymi światami. Każdemu ciału odpowiada skomplikowany system pól torsyjnych, różniących się amplitudą i częstotliwością. Im wyższa jest częstotliwość pola torsyjnego, tym bardziej subtelną strukturę ma tworzone przezeń ciało. Czytaj dalej

Dyscyplina myśli

Nauczyliśmy się obserwować nasze myśli. Następne ćwiczenie upora się z myślami, które nieustannie, wbrew naszej woli, naprzykrzają się nam, i pozwoli na powstrzymywanie ich przed pojawianiem się w naszych umysłach. Na przykład musimy być w stanie odrzucić od siebie myśli o zadaniach i rozdrażnieniach naszego życia zawodowego, w czasie gdy jesteśmy w domu lub zajmujemy się sprawami prywatnymi. Czytaj dalej

Obserwacja myśli

Usiądź wygodnie w fotelu lub połóż się na kanapie czy łóżku. Zrelaksuj całe swoje ciało, zamknij oczy i obserwuj bieg swoich myśli. Na początku zauważysz, że zalewają cię myśli dotyczące spraw życia codziennego, twojej pracy i spraw z nią związanych, czy też dotyczące twoich trosk. W stosunku do tych myśli powinieneś stać się cichym obserwatorem, całkowicie wolnym i niezależnym. Czytaj dalej