O potrzebie idei – fragmenty.

O Duchach natchnionych i proroczych.

Savonarola spalony; Joanna d’Arc spalona; w Rienzim był także pierwiastek natchnienia proroczego: obrazy, które malował a których działanie na imaginacyę ludu było magiczne, nie mogły być prostym, zimnym rozumem wymyślone, ale były zapewne podyktowane Rienziemu we śnie przez Duchy, Czytaj dalej

Hymn Genezyjski

A na początku był Pan – a my w Panu,
Miłością wielką i Wolą wzruszeni,
Objawiliśmy się w kształtach z promieni:
Duchowie… każdy podług swego stanu –
Liczni, jako piaski Oceanu –
W parach, i w siedmi, w trzynastkach, i stami:

Słońca przy słońcach, ziemie z księżycami,
Gwiazdy, podobne krzyżowi i wianu …
Bo na początku był Duch – a my w duchu
Jedności – duchy: każdy z swego wątku
Snujący jasność… A to na początku
W jednej Miłości, w jednym z Woli ruchu
Gorzało w Ojcu – a w świateł łańcuchu

Nikt nie był większy ani mniejszy w sobie;
To na początku było, gdy w osobie
Ojca zjawiony Syn stał w Świętym Duchu.
A kto rzekł w on czas: miłości zaświecę
I objawię się w świetle Ojcu mcmwi
Jawił się, słońcu podobny złotemu,
I na powietrzu stał, mówiąc: *Nie zlecę

Bo się przez miłość w Ojcowskiej opiece
Na nieskończone rozwiany bezkońce
Czuł, jako przepaść Miłości i słońce,
Jak rzeka światła w drugiej światła rzece.
To na początku było: gdy z Miłości
Przez Miłość duchy w Ojcu zaświeciły,
A nigdzie ognia nie było – i bryły
I nigdzie końca nie było światłości;

A my – duchowie dziś ognia i złości
I formy naszej utrapieni słudzy –
Byliśmy w Bogu wtenczas, jako drudzy,
Jaśni – wszechmocni na nieskończoności.
Aż one duchy – my! – globu niektóre
Spróbowaliśmy – o, miaro złej doli!
Miłość postawić w duchu przeciw Woli
I wziąć dwoistą w Światłości naturę – –

I wnet Bóg – duchów ognistych purpurę
Od złotych, które stoją na prawicach,
Odwiódł: Te w słońcach, a te na księżycach
I ziemiach pracą poczęły iść w górę.
O, męko, wtenczas w Duchu rozpoczęta!
Dotąd trwasz – dotąd więzisz mnie na globie…
Podobne duchy zwoławszy ku sobie, –
Z nimi zwinięty, jako podłe śmiecie,
W kłąb jeden …

Bo na początku był Pan, a my w Panu
Duchowie, pełnia Ojcowskiego łona –
Liczniejsi niźli piaski Oceanu,
A liczba nasza była nieskończona:
Wydawało się, że promienie kręte
Idą – strumienia się po łąkach; w lasach,
W jeziorach stoją… i pustelnie święte – –
Pozwól-że – Panie – że ją duch opieje:
Straszliwą pracę i bolesną drogę –
I swoje dawne, wiekuiste dzieje
Opowie: ucisk i zachwyt i trwogę;
A one ciemne opisze otchłanie,
Przez które ciągle szedł do Ciebie – Panie!

Aż się nareszcie we mnie dzisiaj czuje,
We mnie się modli i na światło Boże
Jako jaskółka z oczu wylatuje…
Ja, Trójca, Król-Duch – w szajirowe morze

Leciałem, bracią wezwawszy ku sobie –
Bo na początku był Bóg – a my, duchy,
W Słowie… a Słowo mieszkało u Boga
I było Bogiem –

źródło: JULIUSZA SŁOWACKIEGO “PISMA MISTYCZNE”
W WYBORZE, UKŁADZIE I OPRACOWANIU STANISŁAWA WYRZYKOWSKIEGO
wydanie – KRAKÓW MCMXVI J. MORTKOWICZ

Anteny w mózgu.

Badania w Stanach Zjednoczonych udowodniły, że mózg ludzki zawiera bardzo małe magnetyczne kryształki. Te magnetyczne drobinki nazwano “magnetytami”. Do niedawna większość uczonych fizyków uznawała, że człowiek nie posiada w sobie “anteny odbiorczej”, przy pomocy której mogłyby być odbierane bardzo słabe elektryczne impulsy i elektryczne pola. Czytaj dalej

Medium Linda Gazzera

Sesja z dnia 4 lipca 1908 r. medium Linda Gazzera; prowadzi dr. Imoda. Dwie białe ręce zmaterializowane za medium. Po fotografii medium rozciąga się na podłodze, drżąc i sztywnymi członkami. Po kilku przepustkach medium złapało oddech. Wygląda na bardzo zmęczoną. Tego typu zdjęcia są bardzo trudne do zdobycia, zależy nie tylko od medium, ale od wielu okoliczności, które należy połączyć, aby je osiągnąć. Czytaj dalej

Kurs Hypnotyzmu

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu w dziesięciu lekcjach
autor: Tadeusz Kutz

Z wstępem: Co to jest Hypnotyzm i Pracownia hypnotyzera oraz uzupełnieniem, obejmującem: Doświadczenia hypnotyczne. Usypianie medium (w 10 metodach) Obudzenie medjum. Hypnotyzowame zwierząt. Hypnotyzer na scenie. Zastosowanie hypnotyzmu do seansów spirytystycznych i Jasnowidzenie w hypnozie.

Na stronie dostępne są rozdziały:

 

 

Obudzenie medjum.

Obudzenie medjum.

Istnieje kilka metod obudzenia medjum, co zresztą nie nastręcza żadnych trudności. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że ze snu hypnotycznego można się wcale nie przebudzić. Jest to na niczem nie oparte mniemanie, które nigdy jeszcze w praktyce żadnego hypnotyzera nie znalazło potwierdzenia. Co prawda, wypadek taki może się zdarzyć, ale tylko u osób, obciążonych wadą sercową. Dlatego też poprzednio już przestrzegaliśmy przed hypnotyzowaniem chorych na serce osób. Czytaj dalej

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Praktyczny Kurs Hypnotyzmu.

Jak wskazuje tytuł, kurs hypnotyzmu obliczony jest na X lekcji, z których każda zajmie od 15 do 30 minut. Podział i rozkład ćwiczeń obliczony jest w zastosowaniu do przeciętnego, zdrowego pod względem psychicznym człowieka. Rozumie się samo przez się, że niektóre jednostki nie opanują w przeciągu 10 dni materiału, zgrupowanego w tych ćwiczeniach. I odwrotnie: Czytaj dalej