Kwartalnik spirytystyczny nr 3 rok 2011

W kwartalniku:

Filozofia:
Uniwersalne ideały religijne 4

Nauka
Fluidy i pola 19
Człowiek podwójny 23
Marian Grużewski. Artysta i medium 29
Okiem spirytysty 34
Matki Chico Xaviera 34
Anioły i duchowi opiekunowie według spirytyzmu 40

Historia spirytyzmu 56
Wirujące stoły. Początki spirytyzmu na ziemiach polskich 56
Domowe lekcje moralności 120
Anioł cholery 123
Przekazy 127
Katastrofy 127
O pogardzaniu wiarą 131
Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych 134

Pobierz Kwartalnik z zasobów strony www.wieszcz.eu

źródło: Kwartalnik Spirytystyczny