TADEUSZ KUTZ DOŚWIADCZENIA SPIRYTYSTYCZNE

TADEUSZ KUTZ
DOŚWIADCZENIA SPIRYTYSTYCZNE
(STOLIKI WIRUJĄCE )
Podręcznik praktyczny do urządzania seansów spirytystycznych.

Redakcja „ŚWIT” Warszawa, Nowowiejska 32, tel. 506-09.

 

SŁOWO OD AUTORA.

W ostatnich latach spirytyzm, czyli pogląd, że świat duchów zostaje w związku ze światem ludzi żywych i że duchy mogą w chodzić z nami w bezpośrednie stosunki, zatacza coraz szersze kręgi, zyskując coraz to nowe zastępy zwolenników w śród wszystkich warstw społecznych. Jedynie nauka ścisła odnosiła się do tych zjawisk, niesłusznie zwanych nadprzyrodzonemi, z uprzedzeniem, a przynajmniej z wielką
rezerwą.

Należy przyznać, że w pierwszych latach rozwoju nowoczesnego spirytyzmu stanowisko takie było najzupełniej uzasadnione: nauka stała wobec zagadki, którą można było rozstrzygnąć jedynie drogą długich, ścisłych badań. Obecnie badania te dały wyniki, które wskazują na to, że istnienie fenomenów, obejmowanych nazwą spirytyzmu, medjumizm u lub wprost zjawisk nadprzyrodzonych nie ulega kwestji. Nie znaczy to, że cały bez wyjątku świat naukowy pozbył się dawnego uprzedzenia do tych zjawisk.  Jeszcze cały szereg uczonych, zasklepionych w skorupie starych przesądów, albo odmawia w prost zjawiskom medjumicznym autentyczności, albo w najlepszym razie  zwala wszystko na karb suggestji i hypnozy. Rzecz prosta, że takich „uczonych”, zamykających oczy na niezbite fakty, niepodobna nazwać inaczej, jak ignorantami.

Zresztą, nie tylko pewien odłam ludzi nauki odnosi się sceptycznie do zjawisk spirytystycznych. Wśród społeczeństw a znajdą się niewątpliwie jednostki, które, nie mając nigdy możności uczestniczenia na seansie medjumicznym, odrzucają a priori możliwość istnienia tych objawów, dopatrując się we wszystkiem roboty prestidigitatorskiej. Dla nich w pierwszym rzędzie przeznaczona jest niniejsza praca. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki, przy zastosowaniu których uzyskanie ciekawych objawów spirytystycznych nie natrafi na żadne trudności.

Książeczka jest tak opracowana, aby tym, którzy nigdy nie mieli ze spirytyzm em nic wspólnego, dopomóc do rozjaśnienia mroków tajemniczości, jakiemi jest osnuta ta ciekawa nauka. W tym celu obok obfitego materjału praktycznego pomieściłem krótki szkic teoretyczny. Nie omieszkałem także podać garść zasadniczych wiadomości i wskazówek praktycznych, tyczących się sztuki hypnotyzowania w zakresie, niezbędnym do eksperymentowania spirytystycznego.

A więc zabierz się Czytelniku, do wykonania podanych tu doświadczeń, a jestem przekonany, że staniesz zdumiony i oczarowany przed dziwnym światem zjawisk spirytystycznych i że pojmiesz, dlaczego wiedza tajemna, uważana do niedawna jedynie za pole dla działalności wszelkiego rodzaju oszustów i szarlatanów, zyskuje obecnie praw o obywatelstwa wśród innych gałęzi nauki.
T. K.

Pobierz Materiał z serwisu chomikuj.pl: LINK

W zasobach stronydoświadczenia-spirytystyczne