Siedem mistycznych kluczy Kabały

pełny tytuł: Siedem mistycznych kluczy Kabały Jednocześnie przyjacielski list do prof. dr. Oskara Fischera od -i-.

Pańska praca „Pochodzenie judaizmu w świetle starotestamentowej symboliki liczbowej” wywołała już uzasadnione poruszenie, także w kręgach laików.

Pełne korzyści mogli jednak czerpać tylko dokładni znawcy języka hebrajskiego. Pańska najnowsza książka „Orientalna i grecka symbolika liczbowa” (Lipsk, M. Altmann) oznacza pod wieloma względami postęp na szczęśliwie obranej drodze, ponieważ teraz włącza Pan również tak blisko spokrewnione greckie misteria w zakres Czytaj dalej

Przyczynek do praktycznej Kabały

Na podstawie głębokich i gruntownych studiów świętych ksiąg Żydów odkryłem kabałistyczne tajemnice, a szczególnie związek między praktyczną Kabałą a święceniem Szabatu, który być może będzie całkowicie nieznany nawet uczonym rabinom i ortodoksyjnym Żydom, nie mówiąc już o wielkiej większości Izraelitów, którzy obecnie odwrócili się od starannego przestrzegania przepisów wiary swoich ojców. Czytaj dalej

Kabała odsłonięta

Autor tego cennego tomu dostarczył obecnemu pokoleniu studentów teozofii i okultyzmu podręcznika, na który od dawna czekano i który był bardzo potrzebny. „Zohar” to wielkie kompendium starożydowskiej teozofii, uzupełnione doktrynami filozoficznymi średniowiecznych żydowskich rabinów. Składa się z kilku odrębnych, lecz Czytaj dalej

O Kabale

Umysł jest uporządkowany i upaja się prawem korespondencji, a Kabala to być może najbardziej rozbudowany objaw, jaki kiedykolwiek odbył się w umyśle człowieka. Litery alfabetu zostały usystematyzowane w światach liczb i dźwięku. Każda z nich reprezentowała liczbę i pomysł, a same cyfry były układami, jakościami, hierarchiami lub światami powstałymi z podziału jednostki idealnej. Czytaj dalej

Tajemna Księga

Tajemna Księga
Autorstwa ARTHURA EDWARDA WAITE’a

M. VULLIAUD jest znany we Francji dzięki autorytatywnej pracy w dwóch tomach na temat La Kabbale Juive, która powinna raz na zawsze, a może i tak się stało, zakończyć nonsensy pisane na ten temat, od czasów Eliphasa Lévi, przez okultystyczne szkoły Paryża, które nie znały ani tekstów Tajemnej Tradycji w Izraelu, ani ich krytycznej historii. Czytaj dalej

Tajna doktryna w Izraelu

Choć wielka publiczność jest nieświadoma tego faktu, a profesjonalni teologowie go ignorują, dla mniejszości zainteresowanej poboczami religijnego myślenia i historii pozostaje niepodważalnym faktem, że równocześnie z publiczną doktryną akceptowaną przez masy w danej epoce istniała wewnętrzna i głębsza doktryna, którą praktykowali Czytaj dalej

Człowiek jako kabalista

W mojej pierwszej książce, Wtajemniczenie do Hermetyzmu, dzielę człowieka na trzy obszary – ciało, duszę i ducha – i wspominam tam również o czterobiegunowym magnesie. Dla medytującego ucznia jasne jest, że ciało mentalne jest połączone z ciałem astralnym poprzez matrycę mentalną i że matryca astralna łączy mentalne i astralne ciało z ciałem fizycznym. Z pewnością jest dla niego również jasne, że ciało fizyczne utrzymywane jest przy życiu poprzez jedzenie (skondensowaną substancję Czytaj dalej