Tajna doktryna w Izraelu

Choć wielka publiczność jest nieświadoma tego faktu, a profesjonalni teologowie go ignorują, dla mniejszości zainteresowanej poboczami religijnego myślenia i historii pozostaje niepodważalnym faktem, że równocześnie z publiczną doktryną akceptowaną przez masy w danej epoce istniała wewnętrzna i głębsza doktryna, którą praktykowali Czytaj dalej

Człowiek jako kabalista

W mojej pierwszej książce, Wtajemniczenie do Hermetyzmu, dzielę człowieka na trzy obszary – ciało, duszę i ducha – i wspominam tam również o czterobiegunowym magnesie. Dla medytującego ucznia jasne jest, że ciało mentalne jest połączone z ciałem astralnym poprzez matrycę mentalną i że matryca astralna łączy mentalne i astralne ciało z ciałem fizycznym. Z pewnością jest dla niego również jasne, że ciało fizyczne utrzymywane jest przy życiu poprzez jedzenie (skondensowaną substancję Czytaj dalej

Laska Magiczna

Laska Magiczna (la baguette magique) inaczej pałeczka, lub różdżka. Nie należy identyfikować z różdżką czarodzejską (baguette divinatoire) lub trójzębem Paracelsa, używanym przy inwokacjach niższych istności. Laska ma być z jednego kawałka drzewa migdałowego, albo orzechowego; wewnątrz, . wzdłuż biegnie żelazna sztabka, namagnetyzowana; pośrodku duże obrączki: jedna miedziana, druga cynkowa; zakańcza się dworna trójkątami (porów, rysunek). Czytaj dalej

Sefer Bereshit

Mojżesz zaślubił Seforę, córkę Jetra i długie lata pozostawał u mędrca Madjanitów. Dzięki tradycjom etjopskim i chaldejskim, przechowywanym w świątyni, mógł uzupełnić i skontrolować to, czego się nauczył w sanktuarjach Egiptu, mógł wzrokiem sięgnąć do najdawniejszych cyklów ludzkości i drogą indukcji w przyszłość jej zajrzeć. U Jetra również znalazł dwie księgi kosmogonji w Genezie przytoczone „Wojny Jehowy” i „Pokolenia Adama” i zagłębił się w ich studjowaniu. Czytaj dalej

Metaskopika

Sztuka odgadywania przyszłości człowieka ze zmarszczek czoła.

Siedem głównych zmarszczek rysuje się na czole od jednej skroni do drugiej. Pierwsza najwyższa znajduje się pod panowaniem Saturna; druga zależną jest od planety Jowisza; trzecia od Marsa; czwarta od Słońca; piąta od Wenery; szósta od Merkurego; nad siódmą najbliższą brwiom panuje księżyc. Czytaj dalej

Czarna magja

Wolelibyśmy wcale nie dotykać rytuałów nie tyle o czarnej lecz i białej magji. W szczęśliwych latach studjów uniwersyteckich żywiliśmy powszechną na ten czas wiarę, panującą w świecie naukowym, że księgi alchemiczne, astrologiczne, magiczne, i kabalistyczne butwieją gdzieś na strychach bibljotek publicznych, że są to jedynie puste Czytaj dalej

Dusza

Fluid światła, Jod jest ostatecznym czynnikiem form i życia, poniew aż przedstawia pierw iastek ruchu i ciepła. Gdy się ustala około jakiegoś punktu środkowego, wytwarza kreację żywą, następnie z otoczenia zew nętrznego przyciąga niezbędną substancję plastyczną dla podtrzymania istnienia i dalszego udoskonalenia. Substancja ta, ostatecznie składająca się z ziemi i wody, sprawiedliwie nazwaną jest w Biblji gliną. Czytaj dalej

Wielkie dzieło Magiczne

Chcąc poznać i zawładnąć wielkiem arkanum potrzeba się do tego należycie przygotować. Wielkie arkanum w ręku profana staje się napewno narzędziem zguby. Trzeba przejść stopniowo wtajemniczenia coraz wyższe, odbyć szkołę, być poświęconym w rozmaite stopnie hierarchiczne żeby śię stać magiem magów. Czytaj dalej