Sefer Bereshit

Mojżesz zaślubił Seforę, córkę Jetra i długie lata pozostawał u mędrca Madjanitów. Dzięki tradycjom etjopskim i chaldejskim, przechowywanym w świątyni, mógł uzupełnić i skontrolować to, czego się nauczył w sanktuarjach Egiptu, mógł wzrokiem sięgnąć do najdawniejszych cyklów ludzkości i drogą indukcji w przyszłość jej zajrzeć. U Jetra również znalazł dwie księgi kosmogonji w Genezie przytoczone „Wojny Jehowy” i „Pokolenia Adama” i zagłębił się w ich studjowaniu. Czytaj dalej

Metaskopika

Sztuka odgadywania przyszłości człowieka ze zmarszczek czoła.

Siedem głównych zmarszczek rysuje się na czole od jednej skroni do drugiej. Pierwsza najwyższa znajduje się pod panowaniem Saturna; druga zależną jest od planety Jowisza; trzecia od Marsa; czwarta od Słońca; piąta od Wenery; szósta od Merkurego; nad siódmą najbliższą brwiom panuje księżyc. Czytaj dalej

Czarna magja

Wolelibyśmy wcale nie dotykać rytuałów nie tyle o czarnej lecz i białej magji. W szczęśliwych latach studjów uniwersyteckich żywiliśmy powszechną na ten czas wiarę, panującą w świecie naukowym, że księgi alchemiczne, astrologiczne, magiczne, i kabalistyczne butwieją gdzieś na strychach bibljotek publicznych, że są to jedynie puste Czytaj dalej

Dusza

Fluid światła, Jod jest ostatecznym czynnikiem form i życia, poniew aż przedstawia pierw iastek ruchu i ciepła. Gdy się ustala około jakiegoś punktu środkowego, wytwarza kreację żywą, następnie z otoczenia zew nętrznego przyciąga niezbędną substancję plastyczną dla podtrzymania istnienia i dalszego udoskonalenia. Substancja ta, ostatecznie składająca się z ziemi i wody, sprawiedliwie nazwaną jest w Biblji gliną. Czytaj dalej

Wielkie dzieło Magiczne

Chcąc poznać i zawładnąć wielkiem arkanum potrzeba się do tego należycie przygotować. Wielkie arkanum w ręku profana staje się napewno narzędziem zguby. Trzeba przejść stopniowo wtajemniczenia coraz wyższe, odbyć szkołę, być poświęconym w rozmaite stopnie hierarchiczne żeby śię stać magiem magów. Czytaj dalej

Wtajemniczeni świątyń starożytnych

Nie w księgach to religijnych starożytności; takich jak Wedy, Zend-Avesta, Biblja, należy szukać określenia dokładnego wzniosłych wierzeń owych czasów. Napisane aby być czytanemi, albo raczej śpiewanemi w świątyniach, podczas wielkich uroczystości, owe księgi praw, obmyślane w celach panowania duchowieństwa, nie miały bynajmniej zadania odsłaniać ludowi tajemnic nauki, która zajmowała wolne chwile kapłanów i wtajemniczonych. Czytaj dalej