II Działanie

II. Działanie

Zwyczajne metaliczne złoto i srebro podlegają działaniu Azotu Mędrców, celem oswobodzenia z nich Żywego Słońca (metalogenicznej Siarki) i Żywego Księżyca (metalogenicznego Merkurego) w maksymalnych ilościach. Można byłoby operować i nad nieszlachetnemi metalami lub tylko nad jednem Błotem, ale  wtenczas sprawa wolniej by się rozwijała. Czytaj dalej

Alchemia

Alchemja.

Zasadnicze zdania tekstu “Szmaragdowego Kamienia” ustanawiają po 1. że władza Hermesa rozszerzą się na wszystkie trzy plany; 2. że Słoneczne Działanie spełnione, tj. że ono było realizowane nie tyko w dwóch Wyższych, ale i w fizycznym planie. I tak, Wielka Tablica Egipskiej Tradycji uznaje Alchemję. Czytaj dalej

WSTĘPNE WIADOMOŚCI O KABALE HEBRAJSKIEJ

Józef Jankowski

Kabała
WSTĘPNE WIADOMOŚCI O KABALE HEBRAJSKIEJ.
Rodowód Kabały.

1.

Dla wszechstronniejszego oświetlenia, czem jest Kabała, czyli Tradycja hebrajska, i jakie jej pochodzenie, podajemy trzy o niej głosy: 1. Pika Miranduli, głośnego filozofa, owego Feniksa wiedzy z czasów Medyceuszów (XV w.), 2. i 3. współczesnych: Ad. Franka, który jest adeptem wiedzy oficjalnej, i St. Yves d’Alveydre’a, który jest adeptem zawrotnej wiedzy ezoterycznej, wspierającej się na wielkiej śrubie analogji. Czytaj dalej