XVI Wieża

XVI. WIEŻA

KATASTROFA

Wieża następuje po Diable, symbolizując postęp w kategoriach ludzkich. Wciąż od nowa odbudowuje się to, co będzie nieustannie burzone, taka jest zasada postępu. Oznacza to, że każda budowla stworzona przez człowieka przeznaczona jest do zniszczenia, czy będzie to budowla mentalna czy materialna, gdyż wszystko, czego podstawą jest materia, musi podlegać przeobrażeniu.

Wieża symbolizuje również człowieka uwięzionego w swych wyobrażeniach i budującego teorie, które doświadczenie obróci wniwecz.

W swym znaczeniu elementarnym Wieża przedstawia wysiłki i działania człowieka, skazane na niepowodzenie, wciąż na nowo podejmowane; żałosne, ponieważ rujnują jego ambicje; potężne, ponieważ bezustannie powszerzają jego wiedzę.

Karta ta, o bardzo dużej, wpływowej mocy, najbardziej negatywna w Tarocie, zapowiada wypadek, coś, co przerwie zwykłą kolej rzeczy; także pożogę, przemoc, upadek. Wieża często działa przez zaskoczenie i w zasadzie żadna karta Tarota nie posiada mocy łagodzenia jej znaczenia.

Wieża obok karty uczuciowej oznacza zerwanie; obok karty podróży: ryzyko wypadku; obok karty Świat: zbiorową katastrofę, w której pytający może uczestniczyć.

Z kartą Moc jest to karta wojny, z kartą Księżyc oznaczać może pożar mieszkania itd. Złowróżbne znaczenie Wieży potęguje gwałtowny i porywczy charakter jej działania. Uderza ona w sferę zdrowotną, duchową, finansową, albo we wszystkie naraz.

USTAWIENIE POSTACI: Wieża ustawiona przodem wskazuje na działanie bezpośrednie, brutalne.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niebezpieczny upór, idee fixe grożąca w konsekwencji katastrofą i zniszczeniem. Uleganie popędom wbrew mądrości i ostrożności. Beztroska, zdanie się na żywioł.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: brutalnie niweczone plany. Nieoczekiwany cios. Upadek, katastrofa, ruina. Przestroga, aby zachowywać ostrożność w interesach, Zdecydowana zapowiedź śmierci chorego, rozwodu lub wdowieństwa w małżeństwie. Jest to karta zrywania kontraktów, spółek, rozpadu stowarzyszeń. Zapowiada wypadki w podróżach, upadek i ruinę, brak równowagi psychicznej i szaleń¬stwo. Mówi ona, że pytający dostanie się w jakiejś dziedzinie życia pod wpływ siły złowrogiej, skłaniającej go do przecenienia swoich możliwości, albo do popełnienia błędu. Płomień niszczący Wieżę może być także interpretowany jako zapowiedź uwolnienia z więzienia.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska