A Musician’s Talks with Unseen Friends

„A Musician’s Talks with Unseen Friends” autorstwa Florizela von Reuters to fascynujące wprowadzenie w świat zjawisk psychicznych, szczególnie poprzez automatyczne pisanie i komunikację duchową. Książka, opublikowana w 1931 roku, dokumentuje serię wiadomości, które von Reuter twierdził, że otrzymał od duchowych istot, które opisuje jako ’Niewidzialnych Przyjaciół’. Czytaj dalej

The Discoverie of Witchcraft

„Odkrycie czarownictwa” (ang. „The Discoverie of Witchcraft”) autorstwa Reginalda Scota jest jednym z najważniejszych dzieł w historii literatury dotyczącej czarownictwa, po raz pierwszy opublikowanym w 1584 roku. Scot był Anglikiem, który napisał książkę jako sceptyczny i racjonalny krytyk polowań na czarownice i rozpowszechnionych w jego czasach wierzeń w czarownice. Czytaj dalej

ESP in Life and Lab

Książka “ESP in Life and Lab: Tracing Hidden Channels” autorstwa Louisa E. Rhine to szczegółowe opracowanie na temat zjawisk związanych z percepcją pozazmysłową (ESP) i pokrewnymi zdolnościami. Publikacja z 1967 roku zawiera zarówno osobiste relacje, jak i wyniki eksperymentów laboratoryjnych przeprowadzonych w Parapsychological Laboratory na Duke University, gdzie Louisa E. Rhine wraz z mężem, J.B. Rhine, prowadzili badania nad ESP. Czytaj dalej

Nieznany Bóg

Książka „The Unknown God” autorstwa Martina Starra to szczegółowe badanie związków między W.B. Yeatsem, jego przyjaciółmi, a hermetycznymi i okultystycznymi grupami, w których uczestniczyli w późnym XIX i wczesnym XX wieku. Starr skupia się na badaniu wpływu, jaki te grupy, w tym Zakon Złotego Brzasku (Golden Dawn), miały na życie i twórczość Yeatsa, jednego z najważniejszych poetów angielskojęzycznych. Czytaj dalej

TEOZOFIA RÓŻOKRZYŻOWCÓW

Kto nie rozwinął w sobie zdolności duchowych, jasnowidzenia, nie może samodzielnie dojść do duchowych prawd w wyższym świecie. Dla zdobywania prawd duchowych jasnowidzenie jest warunkiem koniecznym. Ale tylko dla zdobywania; gdyż do chwili obecnej żaden prawdziwy prąd różokrzyżowiecki nie podawał nauk, których nie można Czytaj dalej