TEOZOFIA RÓŻOKRZYŻOWCÓW

Kto nie rozwinął w sobie zdolności duchowych, jasnowidzenia, nie może samodzielnie dojść do duchowych prawd w wyższym świecie. Dla zdobywania prawd duchowych jasnowidzenie jest warunkiem koniecznym. Ale tylko dla zdobywania; gdyż do chwili obecnej żaden prawdziwy prąd różokrzyżowiecki nie podawał nauk, których nie można Czytaj dalej

PROVERBIA SALOMONIS – PRZYSŁOWIA SALOMONA

PRZEDMOWA
Powodowany brakiem elementarnych książek, zdolnych przyswoić młodzieży naszej w języku krajowym skarby moralne w Piśmie Ś-tym zawarte, powziąłem myśl zbadania gruntownego księgi „Przysłów Salomona” jako drogowskazu moralności i obyczajów. Bł. p. Izaak Kramstuck przetłumaczył je dosłownie na język polski, a w przedmowie, swojej Czytaj dalej

Czesław Czyński – Czarny Adept

W dwudziestoleciu międzywojennym działało w Polsce wielu adeptów tzw. „wiedzy tajemnej”, lecz żaden z nich nie budził takich emocji jak Czesław Czyński. Ów mag, hipnotyzer, uwodziciel i obieżyświat, z racji swych sukcesów i ekscesów magicznych uchodził za kogoś w rodzaju „polskiego Rasputina”, przez pewien czas zresztą konkurując z Rasputinem na carskim dworze. Kim był Czesław Czyński – geniuszem, hochsztaplerem, uzdrowicielem czy satanistą? Niniejsza książka nie dostarcza prostej odpowiedzi. Wprowadza natomiast w fascynujący świat polskiej ezoteryki na przykładzie jej najbardziej kontrowersyjnego przedstawiciela.

Czytaj dalej