Nieznany Bóg

Książka „The Unknown God” autorstwa Martina Starra to szczegółowe badanie związków między W.B. Yeatsem, jego przyjaciółmi, a hermetycznymi i okultystycznymi grupami, w których uczestniczyli w późnym XIX i wczesnym XX wieku. Starr skupia się na badaniu wpływu, jaki te grupy, w tym Zakon Złotego Brzasku (Golden Dawn), miały na życie i twórczość Yeatsa, jednego z najważniejszych poetów angielskojęzycznych. Czytaj dalej

TEOZOFIA RÓŻOKRZYŻOWCÓW

Kto nie rozwinął w sobie zdolności duchowych, jasnowidzenia, nie może samodzielnie dojść do duchowych prawd w wyższym świecie. Dla zdobywania prawd duchowych jasnowidzenie jest warunkiem koniecznym. Ale tylko dla zdobywania; gdyż do chwili obecnej żaden prawdziwy prąd różokrzyżowiecki nie podawał nauk, których nie można Czytaj dalej

PROVERBIA SALOMONIS – PRZYSŁOWIA SALOMONA

PRZEDMOWA
Powodowany brakiem elementarnych książek, zdolnych przyswoić młodzieży naszej w języku krajowym skarby moralne w Piśmie Ś-tym zawarte, powziąłem myśl zbadania gruntownego księgi „Przysłów Salomona” jako drogowskazu moralności i obyczajów. Bł. p. Izaak Kramstuck przetłumaczył je dosłownie na język polski, a w przedmowie, swojej Czytaj dalej