The Discoverie of Witchcraft

„Odkrycie czarownictwa” (ang. „The Discoverie of Witchcraft”) autorstwa Reginalda Scota jest jednym z najważniejszych dzieł w historii literatury dotyczącej czarownictwa, po raz pierwszy opublikowanym w 1584 roku. Scot był Anglikiem, który napisał książkę jako sceptyczny i racjonalny krytyk polowań na czarownice i rozpowszechnionych w jego czasach wierzeń w czarownice. Czytaj dalej