FILOZOFIA NICOŚCI

Wszystkim miłym i sympatycznym poszukującym pozwalam sobie zaprezentować ciekawy punkt widzenia na Buddyzm.

Pozdrawiam Serdecznie

Igor

FILOZOFIA NICOŚCI
 Rzecz o istocie buddyzmu
 KS. WŁADYSŁAW MICHAŁ DĘBICKI

TREŚĆ

I. Buddyzm azjatycki i europejski ………………………………………….. 3
II. Stan Indii przed Buddą …………………………………………………….. 9
III. Życie Buddy …………………………………………………………………. 20
IV. Istota buddyzmu …………………………………………………………… 29
V. Wartość metafizyczna i moralna buddyzmu ………………………. 46

Fragment

„I. Buddyzm azjatycki i europejski

Dwadzieścia kilka wieków upłynęło od czasu, gdy Indie nadgangesowe, szczególniej okolice Benaresu, przebiegała gromada półnagich żebraków i wołała do ludzi: „Radujcie się, albowiem znalezione zostało lekarstwo na wszystkie życia niedole… Otwierajcie uszy na głos nauki, która was wyzwoli ze szponów cierpienia i śmierci!..”.
Wołanie to zaciekawiło jednych, zachwyciło drugich, i wkrótce tajemnicza „nauka wyzwolenia” znalazła licznych zwolenników we wszystkich sferach społeczeństwa indyjskiego, zwłaszcza pośród łatwowiernej, nędzą, niewolą i chorobami znękanej ludności ubogiej.

Kto byli ci żebracy? Byli to filozofowie w rodzaju specjalnie indyjskim, skrajni sceptycy i pesymiści, poczytujący świat za złudzenie a życie za mękę, i w żebraczych wędrówkach albo w samotniach leśnych szukający ukojenia rozpaczy. Byli to Berkeley’owie i Schopenhauerowie z VI-go wieku przed naszą erą, urodzeni w dolinach Gangesu i licznych jego dopływów.

Przywódcą ich, według wielkiego prawdopodobieństwa, był filozof-pustelnik, nazwiskiem Gotama, noszący przydomek Sakya-Muni, co znaczy asceta z narodu Sakyów. Zwolennicy mienili go Tatagatą, tj. „doskonałym” lub „wzniosłym”, częściej atoli Buddą czyli mędrcem, zbudzonym ze snu niewiadomości i posiadającym wiedzę najwyższą, jaką istota rozumna zdobyć jest w stanie……”

Cały artykuł można pobrać klikają w link: filozofia_nicosci

źródło artykułu:  http://www.ultramontes.pl/ksiazki_pdf.htm