XXII Głupiec

XXII. GŁUPIEC

NIEKONSEKWENCJA

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: aby wznieść swojego ducha, człowiek musi odkupić błędy, które popełnił podczas swych ziemskich wędrówek.

Karta ta przedstawia symbolicznie nieustanną wędrówkę człowieka przez kolejne etapy ewolucji.

Głupiec zamyka sekwencję 22 arkanów, ale nie kończy drogi Przeznaczenia. Karta ta, oznaczona liczbą 0 lub XXII, dopełni swe znaczenie dopiero wówczas, gdy człowiek osiągnie pełnię osobowości i harmonię wszystkich elementów duszy symbolizowaną przez kartę Świat oznacza też, że koniec każdej drogi jest początkiem następnej, a prawdziwa droga duchowa nie kończy się nigdy.

Wartość liczbowa karty Głupiec, przyjmowana w obliczeniach rozkładu astrologicznego, 'wynosi 22.

Głupiec dźwiga swój ciężar, którego nie może się pozbyć, jest popychany przez psa, drażniony przez dzwonki, dręczony przez przymus wędrowania i okoliczności, które spotyka na swej drodze. Jest jednak beztroski, gdyż nie ma świadomości przeszkód życia i będzie ją dopiero zdobywał podczas swej wędrówki.

W swym znaczeniu elementarnym Głupiec przedstawia człowieka na drodze ewolucji, podążającego nią beztrosko i bez wytchnienia, niosącego zgromadzone przez Siebie ciężary, dobre albo złe, oszołomionego dzwonieniem myśli, rozpraszanego przez troski chwili i niskie instynkty, aż do momentu, gdy będzie umiał urzeczywistnić sens swej wędrówki oznaczony przez kartę XXI.

USTAWIENIE POSTACI:  Głupiec kroczy od lewej strony ku prawej, ale jego głowa obrócona jest o trzy czwarte, wyrażając aktywność oraz rozwagę poprzedzającą działanie zmierzające do spełnienia ewolucyjnej misji.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niezdecydowanie; idee, myśli w trakcie transformacji. Zmienność uczuć, skłonność do niedotrzymywania zobowiązań.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: Głupiec najogólniej oznacza brak harmonii, chaos. Przedstawia człowieka o słabej woli i skłonności do wykręcania się i omijania przeszkód, niezdolnego do podejmowania decyzji,

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska