VII Rydwan

VII RYDWAN

TRIUMF

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: panowanie nad światem należy do tych, których oświeca tajemnicze światło życia. Człowiek prowadzony przez to światło usuwa wszystkie przeszkody pod warunkiem, że uzbroi się w odwagę i poszanowanie prawdy.

Karta ta symbolicznie przedstawia; ruch w siedmiu stanach człowieka, co oznacza aktywność i rozwój we wszystkich sferach i na wszystkich planach bytu.

Reasumując, w swym znaczeniu elementarnym Rydwan przedstawia pokonywanie ograniczeń i przeszkód, jakie stanowi dla człowieka byt materialny. Rydwan posiada ogromną moc energetyczną, jest jedną z najsilniejszych pod względem działania dobroczynnego kartą Tarota. Symbolizuje człowieka, który poprzez ćwiczenie swych możliwości i opanowanie namiętności wstępuje na drogę duchowego wyzwolenia.

USTAWIENIE POSTACI: osoba zwrócona przodem symbolizuje działanie bezpośrednie. Obrócone w lewo końskie łby oznaczają intuicję, bez której niemożliwy jest jakikolwiek rozwój.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: zdolność do realizacji zamierzeń, umiejętność kształtowania formy, zmysł artystyczny. Wierność, szczerość, panowanie nad sobą, powściąganie swych namiętności, wrażliwość na siły wyższe. Wielka aktywność, szybkość w działaniu i pracy, dzięki której pytający osiągnie zamierzony cel.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: pewny, zdecydowany postęp, zwycięstwo poprzez wysiłek własny, osobisty sukces, który nie pochodzi ze spadku ani nie jest darem losu. Jest to karta wyjątkowo dobroczynna. Oznacza radość, szczęście na wybranej drodze. Jest również kartą ochrony, w niedoli wyciąga z najgorszych kłopotów bez wielkiej straty. Jest przychylna artystom, a także handlowcom i zakochanym. Jest zwiastunem zdrowia, długowieczności.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska