X Koło Fortuny

X. KOŁO FORTUNY

ZMIANA

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: aby móc, trzeba chcieć. Aby chcieć działać aktywnie, trzeba się odważyć. Aby odważyć się i osiągnąć powodzenie, trzeba zachować milczenie. Aby zdobyć przywilej mocy i wiedzy, trzeba umieć chcieć cierpliwie i z wytrwałością. Człowiek, który osiągnął punkt kulminacyjny życia, aby się w nim utrzymać, musi nauczyć się patrzeć spokojnym okiem w głębię przepaści. Karta ta przedstawia symbolicznie wzniesienie człowieka ku nowemu cyklowi życia jako skutek cyklu poprzedniego.

W swym znaczeniu elementarnym Kolo Fortuny przedstawia działania człowieka, których źródłem są czyny dokonane w przeszłości, zaś ich skutki budują przyszłość. Karta ta zapowiada bliską zmianę. Wskazuje na przełomowe wydarzenie, które będzie sprecyzowane przez karty sąsiednie.

USTAWIENIE POSTACI: karta ta jest szczególnie skomplikowana z powodu różnych pozycji trzech występujących na niej postaci. Sfinks ustawiony jest przodem i trwa nieruchomo, pies profilem – wchodzi, podczas gdy małpa, widziana z przodu, schodzi. Sfinks, którego postać dominuje, zmusza nas do działania, jedno ze zwierząt wchodzi i jest aktywne we wznoszeniu, drugie schodzi i jest pasywne, ale koło obraca się w taki sposób, że aktywne i pasywne następują po sobie kolejno i wymieniają się miejscami w ewolucji.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: zdrowy i zrównoważony sąd. Umysł aktywny. Inicjatywa.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: ożywienie i wzmocnienie uczuć. Nowy cykl do przebycia. Zmiana, modyfikacja obecnej sytuacji, która dokona się poza wolą pytającego. Motorem zmian są poprzednie działania pytającego, zgodne z jego losem, niemożliwe do zmodyfikowania.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska