Annie Marie Lenormand

Lenormand Annie Marie (1772 – 1843), wróżka z Paryża, „wieszczka królów“. W jej domu przy ul. Tournon zjawiali się królowie i książęta, by poradzić się w ważnych sprawach państwowych i zapytać o przyszłość. Odwiedził ją Napoleon Bonaparte przed swoją wyprawą do Egiptu; później z powodu swoich przepowiedni popadła w niełaskę Napoleona, który w r. 1809 kazał ją osadzić na jeden rok w klasztorze, a następnie “wypędził z kraju. Osiadła w Brukseli, gdzie zmarła w roku 1842 jako zamożna kobieta, co zresztą dawno sobie przepowiedziała. Lenormand wygłaszała swoje przepowiednie, wprowadzając się w stan jasnowidzenia przy pomocy kart. Czytaj dalej

JASNOWIDZENIE MICKIEWICZA, JEGO MESJANIZM i STOSUNEK DO OKULTYZMU

J. Domańska

JASNOWIDZENIE MICKIEWICZA,
JEGO MESJANIZM i STOSUNEK DO OKULTYZMU,

Doprawdy gdy po przez uczuciowy pietyzm dla przeszłości – po przez świadomość ewolucji ducha polskiego spojrzy się w dzieje mesjanizmu, śmiało można powiedzieć, że żaden naród na ziemi od czasów biblijnych objawień Izraela, nie znajdował się w centrum takich inspiracji, takiego jasnowidzitwa jak Polska, Bo mesjanizm jako idea ogólnoludzka, a przedewszystkiem narodowa począł się w najistotniejszych głębiach ducha słowiańskiego, rozwinął na gruncie wielkich ideałów ojczystych, zaś wyraził w formie nietylko filozofji i natchnionych poetyckich wizyj, lecz poniekąd stal się religją, wreszcie kamieniem węgielnym, na którym wspiera się Polska. Czytaj dalej

Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco

Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco z góry Synaj
z 1849 r. odpisana z księgi watykańskiej (L K. C. 1923 nr 97)

Brat Ludwik Rocco po zwiedzeniu Betlejem i Ziemi Świętej oraz grobu Chrystusa przedsięwziął  jako 92-letni starzec w 1849 r. podróż na górę Synaj, gdzie opuściły go siły i popadł w jakiś stan ekstatyczny, w którym trwał 6 tygodni, Na tydzień przed śmiercią poprosił księży, aby zostali przy nim zapisując wszystko, co im powie z natchnienia Bożego, a co stanie się na pewno w przyszłości. Na krótko przed śmiercią Brat Rocco powiedział: Czytaj dalej

Widzenie w szklance wody

Widzenie w szklance wody
OPOWIADANIE KOLEJARZA

Kiedym był zawiadowcą na jednej ze stacyj Zakaspijskiej drogi żuł., pewna dama z tej okolicy udzieliła mi sposobu otrzymywania w szklance wody — widzenia, które wedle jej zapewnienia czysto się jakoby sprawdza. Rzecz cała polega na tem iż w szklance z wodą zanurza się obrączka, na samo spadająca dno. Po obu stronach szklanki stawi dwie zapalone równej wysokości świece. To uczyniwszy, należy wpatrywać się w środek obrączki, usiłując coś koniecznie wypatrzyć i koncentrując uwagę na myśli o postawionem pytaniu. Czytaj dalej

Neofobja a jasnowidzenie

Wiedza tajemna jest tak starą jak świat i mimo odmawiania jej prawa zaliczania się w ogóle do wiedzy, pozostanie na zawsze najciekawszym problematem życia pozagrobowego. Że tak jest w istocie, stwierdzają fakty, iż zajmowały się nią setki tysięcy najtęższych umysłów i mimo ich olbrzymich wysiłków nie zdołały do tej chwili odkryć tajemnicy nieznanego bytu. Czytaj dalej

Moje pierwsze kroki na drodze jasnowidzenia

Mrs. F. B. WIADDLETON.
Moje pierwsze kroki na drodze jasnowidzenia*)

Skłonności, które spowodowały, iż przystąpiłam do pracy jako medjum  pod opieką Chrześcijańskiego Spirytualizmu, przejawiały się u mnie już we  wczesnym dzieciństwie. Wychowanie otrzymałam chrześcijańskie, a byłam  bardzo wrażliwym dzieckiem. Często rozmawiałam z przyjaciółmi duchowymi,  a co mi się wtedy wydawało bardzo dziwne, otrzymywałam od nich także  odpowiedzi. Czytaj dalej