Annie Marie Lenormand

Lenormand Annie Marie (1772 – 1843), wróżka z Paryża, „wieszczka królów“. W jej domu przy ul. Tournon zjawiali się królowie i książęta, by poradzić się w ważnych sprawach państwowych i zapytać o przyszłość. Odwiedził ją Napoleon Bonaparte przed swoją wyprawą do Egiptu; później z powodu swoich przepowiedni popadła w niełaskę Napoleona, który w r. 1809 kazał ją osadzić na jeden rok w klasztorze, a następnie „wypędził z kraju. Osiadła w Brukseli, gdzie zmarła w roku 1842 jako zamożna kobieta, co zresztą dawno sobie przepowiedziała. Lenormand wygłaszała swoje przepowiednie, wprowadzając się w stan jasnowidzenia przy pomocy kart. Czytaj dalej

JASNOWIDZENIE MICKIEWICZA, JEGO MESJANIZM i STOSUNEK DO OKULTYZMU

J. Domańska

JASNOWIDZENIE MICKIEWICZA,
JEGO MESJANIZM i STOSUNEK DO OKULTYZMU,

Doprawdy gdy po przez uczuciowy pietyzm dla przeszłości – po przez świadomość ewolucji ducha polskiego spojrzy się w dzieje mesjanizmu, śmiało można powiedzieć, że żaden naród na ziemi od czasów biblijnych objawień Izraela, nie znajdował się w centrum takich inspiracji, takiego jasnowidzitwa jak Polska, Bo mesjanizm jako idea ogólnoludzka, a przedewszystkiem narodowa począł się w najistotniejszych głębiach ducha słowiańskiego, rozwinął na gruncie wielkich ideałów ojczystych, zaś wyraził w formie nietylko filozofji i natchnionych poetyckich wizyj, lecz poniekąd stal się religją, wreszcie kamieniem węgielnym, na którym wspiera się Polska. Czytaj dalej

Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco

Przepowiednia franciszkanina Ludwika Rocco z góry Synaj
z 1849 r. odpisana z księgi watykańskiej (L K. C. 1923 nr 97)

Brat Ludwik Rocco po zwiedzeniu Betlejem i Ziemi Świętej oraz grobu Chrystusa przedsięwziął  jako 92-letni starzec w 1849 r. podróż na górę Synaj, gdzie opuściły go siły i popadł w jakiś stan ekstatyczny, w którym trwał 6 tygodni, Na tydzień przed śmiercią poprosił księży, aby zostali przy nim zapisując wszystko, co im powie z natchnienia Bożego, a co stanie się na pewno w przyszłości. Na krótko przed śmiercią Brat Rocco powiedział: Czytaj dalej

Widzenie w szklance wody

Widzenie w szklance wody
OPOWIADANIE KOLEJARZA

Kiedym był zawiadowcą na jednej ze stacyj Zakaspijskiej drogi żuł., pewna dama z tej okolicy udzieliła mi sposobu otrzymywania w szklance wody — widzenia, które wedle jej zapewnienia czysto się jakoby sprawdza. Rzecz cała polega na tem iż w szklance z wodą zanurza się obrączka, na samo spadająca dno. Po obu stronach szklanki stawi dwie zapalone równej wysokości świece. To uczyniwszy, należy wpatrywać się w środek obrączki, usiłując coś koniecznie wypatrzyć i koncentrując uwagę na myśli o postawionem pytaniu. Czytaj dalej