Sen ostrzegawczy

Przewidywanie przyszłości należy do najzawilszych i prawie niemożliwych do wytłumaczenia zagadnień. Rzeczywiście, wiedzieć o czem, czego w danej chwili niema zupełnie, co jeszcze nigdzie nie istnieje – wydaje się zgoła nieprawdopodobne. Jednak liczne, stwierdzające możliwość tego fakty były i są. Czytaj dalej

Jasnowidzenie z pobliża bez użycia oczu

Wszystkie następne ustępy dotyczą właściwie tego samego przedmiotu. Występują tu jedynie różnobarwne promienie tego samego utajonego światła, pomimo, że w pismach uczonych badaczy spotykamy się z różnemi okresami tych samych zjawisk. Jedni obejmują wszystkie te zjawiska jednem wspólnem mianem telepatyi, podczas gdy inni mówią o jasnowidzeniu itd. Czytaj dalej

Wizje

Przeczucia mają w sobie coś mglistego, ale w warunkach wyjątkowych mogą się tak dalece zaostrzyć, że przybierają postać obrazów, czyli stają się wizyami, czemś, co można przyrównać do momentalnych zdjęć fotograficznych. Przykład intuicyjnej wizyi podaje nam racjonalistyczny pisarz H. Zschokke, człowiek, który obraziłby się niezawodnie, gdyby ktoś nazwał go był mistykiem. Pisze on w swoich “godzinach nabożeństwa:” Czytaj dalej

Spirytyzm – Henryk Wołodkowicz

To gałąź okultyzmu, która nie dąży do rozwoju sił i uzdolnień psychicznych, lecz tylko do poznania zjawisk zaświata, ograniczając się jednak do przejawów istot niewidzialnych. Spirytyzm ma dużo zwolenników, ponieważ do tak zw. seansów nie potrzebne są uzdolnienia ani przygotowania fachowe. Teoretycznie biorąc, to chęć poznania świata niewidzialnego, jego jestestw, za pomocą których otrzymywałoby się wiadomości o jego ustroju, o związku jaki zachodzi z płaszczyzną materjalną. Czytaj dalej

Dynamika myśli

Wszelka myśl wytwarza dwa rodzaje procesów. Pierwszy rodzaj to chemiczne zmiany w mózgu lub innych tkankach. Świadomość na płaszczyźnie fizycznej odnotowuje każdą odbitkę czynności i wrażeń klasyfikując ich i grupując w odpowiednich zwojach, grupach, komórkach białej substancji mózgowej. Czytaj dalej

Duch

„Jaźń” nasza to „Iskra Boża”, poznanie jej to poznanie wszechświata, to emanacja albo cząstka mikrokosmosu, to cel życia. Dusza człowieka to ta część całości, jednak nie całość, indywidualność jednostek, która tworzy swe własne życie, na wzór i podobieństwo. Cząstka Doskonałości to doskonałość, cząstka Wszystkiego, to wszystko, jakby nie był cel wzniosły, pogrążony w mat er j i fizycznej, którą ma doskonalić nie jest doskonały, o tem musimy pamiętać. Czytaj dalej

Nadświadomość

To przebłyski intuicji, to ten pierwiastek rozumu prawdziwie twórczy, to natchnienie, które nadaje pracy polot genjalności, lub sztuce ten oddźwięk prawdziwego piękna. Sucha praca intelektu nigdy nie pobudza do swej działalności rozumu duchowego, tylko idea, uczucie, poświęcenie i różne inne czynniki wzniosłe naszych nastrojów, wtedy zaczyna przemawiać nadświadomość. Czytaj dalej