Rozważania nad starożytnymi metodami

Poszukiwacz, który dotarł do tego miejsca, zdał sobie sprawę, że za tym, co do tej pory mógł uznać za Sztukę Wróżenia z Kryształu, kryje się większe i szersze pole zastosowania, wymagające staranniejszych przygotowań, ale prowadzące do odpowiednio ważniejszych wyników. W tym momencie musi on, czy ona, zdecydować, czy są gotowi kontynuować praktykę poza wstępne etapy już opisane, i w przypadku chęci tego, muszą być gotowi spełnić niezbędne wymagania. Czytaj dalej