IV Cesarz

IV. CESARZ

PROTEKCJA

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: nic nie przeciwstawi się mocnej woli opartej na mądrości, dobroci i sprawiedliwości. Człowiek określa swoje prawa, ale przede wszystkim obowiązek. Zwycięzca wypełnia swą misję. Karta ta wyraża symbolicznie; aktywną siłę materii, a w konsekwencji jej transformację.

Mag i Kapłanka przedstawiają dwa bieguny świata duchowego – aktywny i pasywny. Cesarzowa i Cesarz – dwa bieguny świata materialnego. Cesarzowa zwraca szczególną uwagę na własny rozwój, Cesarz realizuje swą aktywność w materii. Sama nazwa karty Cesarz wskazuje na tego, kto posiada moc realizacji, kto powoduje działanie. Z punktu widzenia użytkowego jest to karta praktycznych wiadomości i użytecznych rad.

Mag reprezentuje yang, siłę aktywną i męską. Kapłanka symbolizuje yin, siłę pasywną i żeńską. Cesarzowa wyraża ewolucję przychodzącą po dwu pierwszych kartach, które krępują wszystkie rzeczy stworzone.

Cesarza cechuje siła i zdolność do realizacji zamierzeń. Posiada on moc zdobią wstrzymać działanie Diabła.

W swym znaczeniu elementarnym Cesarz przedstawia materialną energię potrzebną człowiekowi do urzeczywistnienia swych krótko¬trwałych tworów.

USTAWIENIE POSTACI: pozycja Cesarza opartego o tron wskazuje na oczekiwanie przed działaniem, które jego podniesiona stopa określa jako bliskie. Zapowiada zmianę, gdyż wszystkie działania w wyniku przynoszą zmianę. Przed rozpoczęciem działania Cesarz podejmuje przemyślaną decyzję.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: wytrwałość, nieustępliwość, zrównoważenie, inteligencja. Stałość, zrozumienie, zmysł praktyczny. Instynkt władzy. Naturalna dyspozycja do nadużywania energii często bywa przyczyną fizycznego stresu.

 

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska