Kwartalnik Spirytystyczny nr 1 rok 2010

Rozpoczynamy publikowanie w E-Bibliotece kwartalników spirytystycznych wydawanych przez PTSS i wydawnictwo Rivail w latach 2010-2013

Dzisiaj pierwszy numer Kwartalnika spirytystycznego z 2010 roku, w którym znajdziemy:

OKIEM SPIRYTYSTY
Tym, co odeszli…………………………….6
150-letnia książka…………………………9
Moja droga do spirytyzmu……………..13
Siła wiary…………………………………19
Nasze zobowiązania – powinności
spirytysty wobec zwierząt……………….29
FILOZOFIA I RELIGIA
Harmonia między religiami……………40
Poznaj samego siebie……  ………….44
NAUKA
Stanisława Tomczykówna i różne
nieznane rodzaje energii………………..47
Prawdziwa historia „Małej Stasi”……53
NASZ DOM
Wiadomość od André Luiza……………69
W niższym świecie…………………………71
PRZEKAZY
Jezus dla człowieka………………………..74
Boże narodzenie……………………………75
Kontakt z duchowymi przewodnikami..77
Wspomnienie ziemskich dni…………..79
Czy masz odwagę, by się zmienić?…..83

Numer do pobrania w e-bibliotece spirytystycznej pod linkiem  Kwartalnik spirytystyczny 2010  pdf_ikona

źródło: http://www.portal.spirytyzm.pl/kwartalnik-spirytystyczny-2010-rok/