XX Sąd

XX. SĄD

ZMIANA, NIEOCZEKIWANE I SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: każde     szczęście ziemskie jest krótkotrwałe. Rozwój duchowy jest owocem starań człowieka na drodze kolejnych prób. Oby nie tracił nigdy nadziei w cierpieniu i był przygotowany na próby raniące jego duszę. Lekkomyślni albo leniwi w najmniej oczekiwanej  chwili zobaczą obrót Koła Fortuny i Sfinks strąci 1 ich w przepaść.

Karta ta przedstawia symbolicznie nieuchronne wkroczenie planu boskiego w świat materii w celu osądzenia zgromadzonych doświadczeń. Nazwa karty Sąd nie odnosi się do pojęcia ludzkiej sprawiedliwości; mówi ona o konieczności samooceny, której człowiek musi dokonać wykorzystując swoje zdolności mentalne.

W swym znaczeniu elementarnym Sąd przedstawia człowieka zbudzonego ze snu w materii przez obecny w nim pierwiastek boski, który inspiruje go do analizy swego wnętrza.

W interpretacji należy brać pod uwagę rewolucyjny sens tej karty. Informuje ona o wpływach i zdarzeniach mających nastąpić natychmiast; jest to jedyna karta Tarota zawierająca przekaz tego rodzaju.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI:   głęboki intelekt. Prawość, umiłowanie piękna. Talent twórczy. Witalność. Zdrowie.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta zapowiada nowiny, które mogą być dobre albo złe, w zależności od kart sąsiednich. W odpowiedzi na pytanie o powodzenie jakiegoś planu albo dzieła artystycznego wróży sławę, a przynajmniej powodzenie. Natomiast w towarzystwie kart Kochankowie albo Wieża zawiadamia o przykrej scenie małżeńskiej, o burzliwym sporze.

Podstawowe znaczenie tej karty jest dobroczynne. Wskazuje ona na moment przemiany idei w działanie. Zapowiada ruch naprzód, realizację, nieoczekiwaną zmianę w najbliższej przyszłości, pozostającą częsta poza świadomym zamiarem albo wolą pytającego

 

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska