Kwartalnik spirytystyczny nr 4 rok 2011

Zawartość numeru

Ze świata
Spirytyzm w krajach dawnego bloku komunistycznego…………….4
Nauka
Nawiedzone domy…………………………….7
Cuda i nauka nowoczesna………………..15
Doświadczenia dr. Geleya z Frankiem Kluskim………………………23
Okiem spirytysty
Sny wieszcze i przeczucia…………………31
Kilka słów o możliwości poznania świata duchowego………………37
Szarlataneria za tysiąc złotych………….44
Religia i filozofia
Ojcze nasz………………………………………..46
Pieśni spirytystyczne………………………..51
Historia jednej ważki……………………….59
Psychologia
O kształceniu własnego charakteru….60

Pobierz numer: kwartalnik_spirytystyczny_4_2011

źródło: http://www.portal.spirytyzm.pl/kwartalnik-spirytystyczny/