Opinia o Hipnozie z roku 1910

Do Redaktora „Occult Review”.

Szanowny Panie,

Zauważyłem pewne uwagi na temat hipnotyzmu w Pańskim wydaniu z września (str. 170), które przedstawiła osoba ewidentnie niewystarczająco poinformowana na ten temat, inaczej nie przedstawiłaby tak błędnych opinii. Autor popiera opinię, że stan „transu” jest stanem nieprawidłowym i niezdrowym. Czytaj dalej

Niektóre aspekty hipnotyzmu

Odrodzenie zainteresowania hipnotyzmem było jednym z pierwszych sygnałów reakcji przeciwko grubemu materializmowi, który charakteryzował ostatnią ćwiartkę XIX wieku. Hipnotyzm można rozpatrywać jako łącznik między okultyzmem a materializmem, a z jednej strony jest on postrzegany jako dowód prawdziwości spirytualizmu, a z drugiej strony jako racjonalne wyjaśnienie pozornie tajemniczych zjawisk.

Czytaj dalej

Hipnotyzowanie zwierząt

Wiadomem jest powszechnie, że wzrok ludzki posiada wielki wpływ na zwierzęta, wywołując albo trwogę (pogromcy w cyrkach), albo leż odrętwienie. Odrętwienie to można wywołać najłatwiej u ptactwa. John Mesure opowiada, że pewien ptasznik, obdarzony przenikliwym, bystrym wzrokiem, chwytał ptaki w ten sposób, że wywoływał u nich odrętwienie już w odległości kilkunastu kroków *). Czytaj dalej

Wiatrak Trommelin’a

Wiatrak Trommelin’a. Przy pomocy tego nader prostego przyrządu możemy wykonywać nadzwyczaj efektowne doświadczenia, podobne do tych, jakiemi popisują się indyjscy fakirzy. Wiatrak taki można wprawić w ruch obrotowy samym wysiłkiem woli i promieniowaniem magnetyzmu ludzkiego. Czytaj dalej

Metody Hipnotyzmu

Jednym z głównych powodów, dla których hipnoza rozwinęła się tak słabo w ostatnich latach, jest to, że podczas gdy wielcy badacze spędzili wiele czasu na daremnych dyskusjach nad teorią, żaden nie zwrócił uwagi na praktykę, na próbę rozwinięcia doskonałej metody. hipnozy. A hipnoza nigdy nie będzie miała praktycznego zastosowania w medycynie, dopóki nie będzie można bezpiecznie uśpić, z pewnością, i szybko każdy, niezależnie od jego temperamentu i konstytucji. Czytaj dalej