Hipnotyzowanie zwierząt

Wiadomem jest powszechnie, że wzrok ludzki posiada wielki wpływ na zwierzęta, wywołując albo trwogę (pogromcy w cyrkach), albo leż odrętwienie. Odrętwienie to można wywołać najłatwiej u ptactwa. John Mesure opowiada, że pewien ptasznik, obdarzony przenikliwym, bystrym wzrokiem, chwytał ptaki w ten sposób, że wywoływał u nich odrętwienie już w odległości kilkunastu kroków *). Czytaj dalej