Jasnowidzenie z pobliża bez użycia oczu

Wszystkie następne ustępy dotyczą właściwie tego samego przedmiotu. Występują tu jedynie różnobarwne promienie tego samego utajonego światła, pomimo, że w pismach uczonych badaczy spotykamy się z różnemi okresami tych samych zjawisk. Jedni obejmują wszystkie te zjawiska jednem wspólnem mianem telepatyi, podczas gdy inni mówią o jasnowidzeniu itd. Czytaj dalej

Jasnowidzenie – Henryk Wołodkowicz

Jasnowidzenie odbywa się wyłącznie zmysłem astralnym. Jest to rozszerzona zdolność odbierania fal świetlnych, obrazów, ruchów, kolorów jednem słowem wszystkiego tego do czego zwykły wzrok jest zdolny lecz w większych rozmiarach. Tu leży zdolność widzenia poprzez przedmioty nieprzezroczyste, czas przeszły i przyszły na płaszczyźnie astralnej odtwarzania się jako teraz, nie hamując biegu wypadków, które się rozgrywają, jakby współcześnie. Czytaj dalej

Jasnowidzenie przez obcowanie z duchami zmarłych

Jest powszechnie znanem, że fenomeny jasnowidzenia nie występuję o każdym czasie i wszędzie, lecz ściśle więżę się z pewnymi osobnikami i zależne są od ich specyalnego ustroju psychicznego. Sę jednakowoż szczególne sytuacye uderzające niezwyczajnościę treści a poświad­czane przez najrozmaitsze osobistości we wszystkich czasach i w najróżnorodniejszych stronach świata. Czytaj dalej

Objawy jasnowidzenia

Wypadki, w których chory wpada pod działaniem głasków w sen magnetyczny bez zamiaru magnetyzera, są rzadkie stosunkowo; jeszcze rzadsze zaś wypadki, w których by chory w swym śnie przeszedł od innych stanów do somnambulizmu. Deleuze podaje, że na 1.000 chorych zdarzają się zaledwie dwaj tacy, którzy pod wpływem zabiegów magnetycznych dochodzą do somnambulizmu, a inni autorowie zgadzają się również w tern, że są to wypadki bynajmniej nieczęste. Czytaj dalej

Jasnowidzenie, przeczucie i t.d.

Cajus Oracchus widział we śnie swojego zmarłego brata Tyberyusza, który mu doniosłym głosem zapowiedział, iż zostanie zabity na Kapitolu.

Cajus Oracchus opowiadał o tym śnie często swoim przyjaciołom. Oracchus został później zabity na Kapitolu jako trybun rzymski. Czytaj dalej

Znaczenie czoła w procesie jasnowidzenia.

Docent geologii w Bostonie Dr Denton pisze w dziele “Tajemnice natury” 1*, że niektórzy ludzie posiadają zdolność widzenia dawnych wypadków, jeżeli się położy na ich czole starożytny przedmiot, to widzą oni całą historyę jakby w kinematografie. Czytaj dalej