Magnetyczne jasnowidzenie

Magnetyczna jasnowidzenie to zjawisko wywoływane poprzez przyłożenie głowy blisko otwartych ramion dużej i potężnej podkowy magnetycznej. Może być zawieszona na suficie i przytrzymywana do głowy leżącej osoby, tak, aby po puszczeniu odskoczyła lub zetknęła się z swoim rdzeniem (wystarczy gwóźdź), aby zamknąć obwód.

Czytaj dalej

Magnetyzm i Jasnowidzenie

W trakcie mojej pracy nad Okultyzmem i Duchowością zauważyłem przypadkowo fakt, że Jasnowidzenie, tak interesujące we wszystkich swoich fazach dla psychologów, jest czasami wywoływane, jak również Jasnosłyszenie, przez operację duchową. Podmioty tego rodzaju Jasnowidzenia to ekstatycy, właściwie tak nazywani. Czytaj dalej

Hipnoza i Jasnowidzenie

Nie wyobrażam sobie, żeby niniejszy artykuł rzucił jakiekolwiek nowe lub znaczące światło na jasnowidzenie lub sztukę wróżenia z kryształu, ale myślę, że pokaże dość ciekawą fazę tego zjawiska. Tematem tego artykułu jest osoba, która w swoim normalnym stanie jest bardzo praktyczna, sprawna, nie mająca nic w sobie, co sugerowałoby wróżbitkę czy jasnowidzkę. Czytaj dalej

Telepatia, jasnowidzenie i mediumizm wśród zwierząt

Dobrze wiadomo, że niektóre zwierzęta, takie jak konie, psy i koty, mają specjalne zdolności jasnowidzenia. To, że ich zdolności w tym względzie są nawet lepsze niż te posiadane przez ludzi, jest powszechnie potwierdzane przez wszystkich, którzy studiowali ten temat. Pies często skomli i wykazuje największy strach, gdy jest Czytaj dalej

Jasnowidzenie za pomocą kryształu

Na szczęście nie czuję się zobowiązany do naukowego wyjaśnienia zjawiska znanego jako Jasnowidzenie. Fakty są liczne; dowody są niepodważalne; i praktyka tego daru jest na całym świecie zbyt dobrze potwierdzona, aby pozostawić jakiekolwiek wątpliwości co do jej miejsca w kategorii zjawisk okultystycznych. Czytaj dalej

Jasnowidzenie skutkiem autosugestii

Jasnowidzenie skutkiem autosuggestyi.

Autohypnoza magnetyczna. Niewypowiedziane
rozkazy.
Przenoszenie woli. Nakłonienie do
zbrodni w słanie hypnotycznym.
wdzenie we­wnętrzne.
Ćwiczenia celem osiągnięcia snu
ma­gnetycznego.
Środki szczepów arabskich. – 
Usy­piające śpiewy indyjskich i afrykańskich derwi­szów.
Metoda angielska i amerykańska.
Kreski magnetyczne.          Wyjaśnienie działania,
młynów   modlitewnych   wschodnich   narodów. Roztropność psychiczna. Czytaj dalej

Telepatia i Jasnowidzenie

Telepatja może być z gruba określona, jako komunikacja umysłu z umysłem, komunikacja bez pośrednictwa uznanych przez naukę materjalną pięciu zmysłów, jako to: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku – zpośród zaś tych zmysłów najbardziej korzystamy ze wzroku, słuchu i dotyku. Czytaj dalej

Jasnowidzenie z pobliża bez użycia oczu

Wszystkie następne ustępy dotyczą właściwie tego samego przedmiotu. Występują tu jedynie różnobarwne promienie tego samego utajonego światła, pomimo, że w pismach uczonych badaczy spotykamy się z różnemi okresami tych samych zjawisk. Jedni obejmują wszystkie te zjawiska jednem wspólnem mianem telepatyi, podczas gdy inni mówią o jasnowidzeniu itd. Czytaj dalej

Jasnowidzenie – Henryk Wołodkowicz

Jasnowidzenie odbywa się wyłącznie zmysłem astralnym. Jest to rozszerzona zdolność odbierania fal świetlnych, obrazów, ruchów, kolorów jednem słowem wszystkiego tego do czego zwykły wzrok jest zdolny lecz w większych rozmiarach. Tu leży zdolność widzenia poprzez przedmioty nieprzezroczyste, czas przeszły i przyszły na płaszczyźnie astralnej odtwarzania się jako teraz, nie hamując biegu wypadków, które się rozgrywają, jakby współcześnie. Czytaj dalej