Kwartalnik spirytystyczny nr 2 rok 2012

Wykłady spirytystyczne
Przemiana planetarna cz.2………………..4
Okiem spirytysty
Objawienie………………………………………19
Nauka
Zjawiska materializacji Schrencka–Notzinga………….27
Automatyczne pismo i rysunek (instrukcje i wskazówki)…42
Religia i filozofia
Medytacja………………………………………..47
Najpiękniejsze modlitwy świata……….51
Historia spirytyzmu
Pokłosie z autobiografii pani Champion de Crespigny….53
William T. Stead………………………………68
Przekazy
Błękitna Wyspa (fragmenty)…………….75
Chleba naszego (fragmenty)…………….78
O żalu za umarłymi………………………….81
Wywiady
Uwierz w ducha, bo nim jesteś…………85

Pobierz numer z zasobów Portal.Spirytyzm.PL: LINK
Źródło: http://www.portal.spirytyzm.pl/kwartalnik-spirytystyczny/
Pobierz numer z zasobów naszej strony: kwartalnik_spirytystyczny_2_2012