Charles Webster Leadbeater

Charles Webster Leadbeater, jeden z największych teozofów i okultystów naszej epoki (1847-1934). Pochodził ze starej rodziny Northumberlandzkiej, uczęszczał na uniwersytet w Oxfordzie, z powodu niekorzystnych warunków materialnych zmuszony był przerwać studja i przerzucił się do bankowości. Czytaj dalej

Guzik Jan

Guzik Jan, medjum wszechświatowej sławy, ur. 20 IX 1873 r., zmarł 6 X 1928 r. w Warszawie. Oddany przez rodziców początkowo do terminu, pracował następnie w fabryce garbarskiej, gdzie też po raz pierwszy ujawniły się jego zdolności medjalne. Czytaj dalej

Metapsychika

Metapsychika (gr.), nazwa pochodząca od prof. Wincentego Lutosławskiego, a wprowadzona do nauki przez wielkiego uczonego francuskiego, profesora Karola Richeta. Pod tą nazwą rozumieć należy naukę, zajmującą się badaniem nadnormalnych objawów z duchowych dziedzin bytu, bez uprzedzeń z góry o ich charakterze. Czytaj dalej

Stabrowski Kazimierz

Stabrowski Kazimierz, nr. w roku 1869, zm. 8 VI 1929, wybitny artysta malarz, założyciel i pierwszy dyrektor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W całej swej działalności stawiał na pierwszym planie zagadnienia duchowe. Zapoznawszy się z idea i celami teozofji, założył w r. 1909 Warszawskie Tow. Teozoficzne (w ścisłym kontakcie z Tow. Teozof. Rlosyjskiem w Petersburgu). W 1913 r. udaje się do Sztokholmu na Wszechświatowy Kongres Teozoficzny, w czasie którego urządzą wystawę swych kilkudziesięciu kompozycyj malarskich na tematy okultystyczne. Czytaj dalej

Okultyzm w „Fauście” Goethego

Stanisława Hausnerowa (Warszawa).
Okultyzm   w „Fauście” Goethego

W  ostatnich   latach  w   Niemczech   hitlerowskich   rozpętała   się  burza o   Goethego.  Walka z masonerją,  zapoczątkowana przez generała Ludendorffa i jego żonę Matyldę, objęła także i twórczość Goethego. Broszura E. Rosta “Goethes Faust eine Freimaurertragödie” daje obraz nastawienia krytycznego do tego największego z geniuszów świata, którego twórczość stanowiła przez całe stulecie największą chlubę Niemiec i podstawę wycho­wania tego narodu. Czytaj dalej

Ku czemu idziemy.

Ku czemu idziemy.
Oddech wieczności przenika światy …

W nicości zradzają się łańcuchy planetowe i napełniają się wibracjami życiowemi; oddzielne globy wirujące w przestrzeni Wszechświata zaludniają się tłumem istot, które żyją, walczą i giną, ustępując miejsca innym. Rasy ludzkie rozwijają się, budują w trudach gmach kultur swoich, a gdy czas nadejdzie, ręka przeznaczeń, prawo ewolucji zciera je z oblicza planety i rzuca siew nowych ludzi i nowej kultury. Czytaj dalej

PODSTAWĄ WSZELKIEJ RELIGII JEST OBJAWIENIE

Na początku ludzkości Istota Boska ‘3 daje je światu dla skierowania pierwszych jego kroków; Wtajemniczeni rozmaitych szczebli ogłaszają je z niezbędnem stopniowaniem i rozpowszechniają coraz szerzej’4; Wysłańcy’5 szczególni zsyłani perjodycznie przypominają je ludom w godziny konieczności, wzmacniając światło i pomoc, których wymagają narodziny rasy lub odłamu jej, początek lub koniec cyklu, i różne inne etapy pielgrzymki ludzkości. Czytaj dalej