Rytuał przejścia

tytuł: Czy LSD sprawi, że bar micwa znów stanie się czymś wspaniałym?

“Jeśli zostało nam tylko powierzchowne odprawianie najbardziej skostniałego z rytuałów religijnych, dzieje się tak dlatego, że obrzędy przejścia nie zapewniają już bezpośredniego zetknięcia ze świętością. Oto miejsce, w którym psychodeliki mogą być pomocne. ” Czytaj dalej

The Esoteric Meaning of Lucifer

The Esoteric Meaning of Lucifer

There are comments on the World Wide Web claiming that the Lucis Trust was once called the Lucifer Trust. Such was never the case. However, for a brief period of two or three years in the early 1920’s, when Alice and Foster Bailey were beginning to publish the books published under her name, they named their fledgling publishing company “Lucifer Czytaj dalej

Trójkąty

Trójkąty

W przypadku kiedy formowanie grupy lub przyłączenie się do grupy na planie fizycznym nie jest możliwe, stworzenie trójkąta medytacyjnego z dwoma innymi osobami daje możliwość brania udziału w tej formie służby, choć nie jest to już taki sam poziom mocy. Trójkąt jest grupą trzech osób, które łączą się w myślach na kilkadziesiąt minut twórczej medytacji. Nie muszą oni mieszkać w tej samej okolicy, i nie jest konieczne synchronizowanie godziny do wykonania tej pracy. Ponieważ więzi trójkąta zbudowane zostaną z substancji mentalnej, mogą być ożywione nawet wtedy kiedy tylko jeden z uczestników wykonuje tę pracę.

Praca w trójkącie jest prosta. Mentalnie połącz się z pozostałymi uczestnikami. Wtedy powiedz na głos (jeśli to możliwe) Wielką Inwokację. Zobacz swój trójkąt połączony ze wszystkimi innymi trójkątami i z grupami transmisyjnymi i medytacyjnymi na Ziemi. Zobacz jak to białe światło krąży w tej sieci punktów ogniskowych i rozprzestrzenia się aby otoczyć świat, pomagając w ten sposób strumieniem Światła i Miłości objąć całą ludzkość.

Poprzez zastosowanie metody trójkątów, jest wytwarzana i pielęgnowana sieć Światła i dobrej woli pokrywająca całą planete. Sieć ta dostarcza niezbędnych splecionych włókien oświetlonej mentalnej substancji, przez które przepłynąć może duchowa energia. Praca w trójkątach jest drogocenną służbą ludzkości i może być wykonywana razem z Medytacją Transmisyjną.

Duchowa cieplarnia

Podczas Medytacji Transmisyjnej ośrodki energetyczne (czakramy) zostają tak mocno pobudzone jak w żadnej innej medytacji. W ciągu roku stałej i skoncentrowanej medytacji transmisyjnej można osiągnąć taki postęp jak w okresie 10 do 15 lat indywidualnej medytacji. Medytacja Transmisyjna jest “duchową cieplarnią”, procesem przyspieszającym rozwój ewolucyjny. Służba ta głęboko przemienia człowieka. Większość osób po 6 miesiącach, do roku, zauważa zmiany w sobie. Widzą one, że stają się innymi, lepszymi ludźmi, że łatwiej przeżywają i okazują miłość, że ich myślenie jest aktywne i bardziej twórcze. Stwierdzają, że są bardziej zdyscyplinowani, zdecydowani i wytrwalsi w pracy. Widzą, jak uczestnicy grupy stają się coraz bardziej promienni, łagodniejsi, czulsi i serdeczniejsi, innymi słowy – bardziej uduchowieni. Wiele osób zostaje podczas transmisji spontanicznie uzdrowionych. Technika medytacji jest bardzo prosta i każdy, kto skończył 12 lat, może ją stosować. Wszystko, czego wymaga się od nas podczas medytacji transmisyjnej, to utrzymywanie uwagi na czakramie adźna (pomiędzy brwiami). Bardzo często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie utrzymać skoncentrowanej uwagi na czakramie adźna. W takim przypadku wystarczy wewnętrznie zaintonować mantrę OM albo przywołać w myślach słowo OM, a uwaga znowu powróci do czakramu. W momencie utrzymywania uwagi na tym ośrodku powstaje łączność między mózgiem a duszą. Energie wysyłane są z poziomu, na którym zwykle pracują mistrzowie, z poziomu duszy a dokładniej z poziomu buddi. Transmisja zachodzi w czasie gdy podtrzymywana jest łączność.

Zapewniam Was, że nie istnieje potężniejsza forma służby światu, zarazem tak prosta i wymagająca tak mało wysiłku. Nie znajdziecie też żadnej metody osobistego rozwoju tak łatwej i dalekosiężnej w skutkach. Jeśli stwierdzicie, że Medytacja Transmisyjna Wam odpowiada, to macie sposób służenia innym, który będzie Wam towarzyszył do końca tego życia i przez wszystkie następne.

Kosmiczna gra liczbowa

Ludzie zastanawiają się czesto jak duży wpływ mogą wywierać w jakiejkolwiek danej sytuacji jako jednostki. Weź pod uwagę następującą informację:

Jak już zaznaczono wcześniej, podstawowym elementem w pracy transmitowania energii jest jeden trójkąt złożony z trzech osób. Dodając jeszcze jedna osobę do tej podstawowej grupy podwyższa się liczbę możliwych trójkątów do czterech. Jeżeli przyłączą się dwie dodatkowe osoby, tworzą pięcioosobową grupę, powstanie wtedy dziesięć trójkątów. Jeżeli jedna z tych osób przyprowadzi swojego znajomego będzie wtedy dwadzieścia trójkątów. Siedem osób stanowi trzydzieści pić trójkątów. Osiem osób stanowi pięćdziesiąt sześć trójkątów, dziewięć osób osiemdziesiąt cztery, dziesięć osób sto dwadzieścia !

Im więcej osób w grupie, tym większą różnicę robisz swoją obecnością lub nieobecnością!

Budowanie mostu

Grupy transmisyjne i trójkąty są ogniwami pomiędzy Hierarchią i uczniami pracującymi na planie zewnętrznym. Pomagają one budować most od ludzkości do duchowego królestwa. Więc bez przerwy będzie istnieć potrzeba na tę pracę, aby pomóc ludzkości wykorzystania sposobności, jaką umożliwia obecność Chrystusa między nami. Jest to służba, w której możemy zaangażować się do końca życia, wiedząc że pomagamy w wielkiej przemianie prowadzącej do nadejścia Nowej Ery.

źródło: http://www.medytacjatransmisyjna.org/trojkaty-1.html


powrót do =>  Medytacja Transmisyjna

Technika Medytacji Transmisyjnej

Jak należy przeprowadzać MT?

W celu transmitowania energii nie jest potrzebna żadna specjalna umiejętność. Potrzebne jest jedynie łączność pomiędzy fizycznym mózgiem i dusza, czyli wyższa jaźnią.

Wszyscy, którzy spotykają się w grupach w celu przeprowadzenia Medytacji Transmisyjnej, powinni zostawić problemy i kłopoty dnia bieżącego poza sobą.

Spotykając się, uczestnicy medytacji powinni być wewnętrznie wyciszeni i nie powinni rozmawiać na żadne drażliwe i sprzeczne tematy. Zasiadając do medytacji wszyscy jej uczestnicy robią parominutowe rozluźnienie swego ciała, każdy według swego uznania, a następnie gospodarz domu prowadzący medytację lub inna osoba prowadząca, przywołuje wszystkich do jej rozpoczęcia intonując na głos wraz z uczestnikami medytacji słowo OM trzy razy pod rząd, następnie wszyscy zaczynają na głos czytać lub mówić z pamięci Wielką Inwokację.

Po jej odczytaniu jeden z uczestników może, w celu szybszego przywołania napływających energii, przeczytać na głos jedno z przesłań Maitrei Chrystusa (są one wysoko energetyczne).

Inni uczestnicy w tym czasie maja już zamknięte oczy i uwaga ich skupiona jest na punkcie Adźna. Po przeczytaniu jednego z przesłań czytający gasi światło i zaczyna się właściwa medytacja. Wszyscy uczestnicy medytacji maja swoją uwagę skupioną na punkcie Adźna. Prowadzący medytację ma obowiązek co 15 do 20 minut wzywać na głos innych uczestników do podtrzymywania uwagi na punkcie Adźna słowami: „nasza uwaga jest skoncentrowana (skupiona) na punkcie Adźna. Intonujemy w myślach słowo OM”.

Każdy z uczestników medytacji przywołuje do swego punktu Adźna (między oczami na wysokości brwi) słowo OM wizualizując je w duchu. Jest to bardzo ważnym elementem medytacji, gdyż u większości z nas po pewnym czasie uwaga opada z punktu Adźna na dół w okolice splotu słonecznego tj. na płaszczyznę astralną, a właściwe przeprowadzanie Medytacji Transmisyjnej ma miejsce na płaszczyźnie mentalnej. Proszę o tym pamiętać!

Medytacja Transmisyjna powinna trwać przynajmniej 1 godzinę, jeszcze lepiej jest medytować 2 do 3 godzin. Oczywiście długość medytacji powinna rosnąc w miarę nabierania wprawy. Po zakończeniu medytacji prowadzący razem z grupą powtarza trzykrotnie słowo: SZANTI. Po czym mówi: „A teraz prosimy Mistrzów Mądrości o pomoc w wyleczeniu osób, które nas o to prosiły”. I zaczynając od siebie mówi np: “Proszę o wyleczenie mojej żony Anny lub córki Ewy“ itd. To jest wystarczająca formuła. Nie trzeba mówić nazwiska, wieku lub daty czy miejsc urodzenia ani też nie nazywać choroby jaką dana osoba ewentualnie przechodzi. Każdy z mówiących zamyka swoją prośbę słowem AMEN, przekazując tym samym inicjatywę następnej obok niego siedzącej osobie. Prośba o pomoc kończy się, gdy prawo głosu ponownie wróci do prowadzącego medytację.

Po czym następuje koniec medytacji. Wszyscy wstają i w spokoju rozchodzą się do domów.

Bardzo ważne jest, aby po medytacji mało rozmawiać dając tym samym czas na normalizowanie się wszystkich czakr, którymi podczas transmisji płynęły energie z wyższych planów kosmicznych.

Wielka Inwokacja

Z punktu światłości w umyśle Boga

Niech światło spływa na umysł ludzi.

Niech światło zstępuje na Ziemię.

Z punktu miłości w sercu Boga

Niech miłość spływa do serc ludzi.

Niech Chrystus powróci na Ziemię.

Z ośrodka, gdzie jest znana wola Boga,

Niech zamiar wiedzie małą wolę ludzi

Zamiar, który znają mistrzowie i któremu służą.

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi

Niech się wyłoni plan miłości i światła,

Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

Niech światło miłości i moc przywrócą ten plan na Ziemi.

 

Wielka Inwokacja przekazana została ludzkości przez Maitreję po raz pierwszy w czerwcu 1945 roku, po to, by stworzyć człowiekowi możność przywoływania energii, które zmieniają świat oraz umożliwiają powrót Maitrei Chrystusa i Duchowej Hierarchii. Wielka Inwokacja jest modlitwą o bardzo silnej mocy. Przez wypowiadanie jej, każda transmitująca grupa może inwokować energie Chrystusa oraz mistrzów, służąc jako instrumenty, pozwoli energiom przepłynąć przez swoje czakramy w prosty i naukowy sposób. Jest to światowa modlitwa, nie sponsorowana przez żadną grupę ani sektę. Usilnie namawiamy Was, żebyscie ją wypowiadali i zachęcali innych, żeby to czynili w imieniu ludzkości, w ten sposób wprowadzając dobrą wolą i ksztaltując dobrosąsiedzkie stosunki wsród całej ludzkości.

Co się dzieje w czasie transmisji?

Hierarchia kieruj energie z duchowych planów przez czakramy (ośrodki energetyczne) członków grupy w dół, do poziomów mentalnych, gdzie stają się one bardziej dostępne dla ludzkości. Grupa dosłownie służy jako „punkt wstępu“ dla tych energii, aby dotarły do ludzkości i pobudzały postęp i rozwój ludzkości. Energie te są uwarunkowane przez zogniskowane umysły mistrzów, którzy je wysyłają, i którzy wiedzą dokładnie, gdzie są one najbardziej potrzebne, a także w jakich proporcjach i mocy, aby uzyskać pożądane skutki. Grupa nie powinna wysyłać energii do żadnej osoby, grupy lub kraju, gdzie według niej skorzystanoby z obecności duchowych energii.

Wystarczy, że działamy jaki pozytywne, zrównoważone, mentalne kanały, przez które energie mogą być wysłane w naukowy sposób. W przeciwieństwie do innych form medytacji, Medytacja Transmisyjna jest całkowicie pod kontrolą mistrzów. Oni są ekspertami i nie prześlą przez twoje ośrodki więcej energii niż jesteś w stanie bezpiecznie przyjąć. Istnieje jedyne zastrzeżenie, że dzieci poniżej dwunastego roku życia nie powinny brać udziału w grupie transmisyjnej, ponieważ ich ośrodki energetyczne nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i mogłoby to im zaszkodzić.

Więcej można znaleźć na stronie: Medytacja Transmisyjna – Technika

źródło:  http://www.medytacjatransmisyjna.org/technika-mt.html


powrót do =>  Medytacja Transmisyjna

Friedrich Jürgenson i głosy duchów

Na pytanie dziennikarza, jak nawiązał swój pierwszy kontakt z „zaświatami”, Friedrich Jürgenson odpowiedział: „Doszło do tego w 1957 roku. Byłem wtedy początkującym śpiewakiem i w pewnym studio nagrywałem piosenkę ludową do filmu. Tamtego dnia pianista czekał już na miejscu. Poszliśmy zrobić próbne nagranie. Po pewnym czasie zatrzymaliśmy taśmę, żeby ją przesłuchać. Gdy uruchomiliśmy magnetofon, usłyszeliśmy, że muzyka chwilami jest głośniejsza, to znów dziwnie cicha. Zawołaliśmy technika, aby sprawdził, co się dzieje, ale nie znalazł żadnej usterki. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego dźwięk zostaje poddany modulacji.

____________________
Wojciech Chudziński, Dorota Konieczka Czytaj dalej

Zarys pojęcia telepatii.

pełny tytuł rozdziału:  Zarys pojęcia telepatyi. Paralela z grawitacyą. Warunki obserwacyi.

Pojęcie telepatyi, czyli wzajemnego działania umysłu na umysł, kształtujemy na pojęciu grawitacyi, czyli wzajemnego działania ciała na ciało. Nie zmienia to postaci rzeczy, że grawitacya jest do pewnego stopnia (trudno twierdzić, że wyłącznie i jedynie) dziełem środowisk, w którem oba ciała się znajdują. Czytaj dalej