Inspiracja – Natchnienie

Dharaną rozwijałeś w sobie zdolność spostrzegania imaginacyjnego. Doświadczyłeś pierwszych widzeń barwnych, nie pochodzących od żadnego przedmiotu widomego. Liczba takich doświadczeń mnożyła się; zebrałeś ich tyle, że mogłeś już dzielić te zjawiska barwne na mętne, jasne i iskrzące, zacząłeś zdawać sobie sprawę z tego, że są to objawy istot różnego poziomu. Czytaj dalej

Co to jest imaginacja?

Pod imaginacją rozumie Paracelsus intenzywne tworzenie jakiegoś obrazu czy pojęcia przez naszą wolę i uczucie. A więc to, o czem usilnie myślimy, czego namiętnie pragniemy, tworzy się w nas samych jako samo­dzielna istota. Mówimy wtedy o „wcielonych myślach”, „żywych uczu­ciach” i t, p. Jeśli imaginacja nabierze wielkiej siły, zdarza się, że óvj twór imaginacyjny opanuje całego człowieka. Że myśli są twórczemr siłami, które i pewne substancjonalne podłoże muszą posiadać, w to już dzisiaj chyba Czytaj dalej

Prorocza liczba 666

„…To err is human, to forgive divine…”

Angielskie przysłowie – – błądzić jest rzeczą ludzką, zapomnieć  – boską, dokładnie można zastosować do tych osób, które starają się zrozumieć i prze­niknąć niejedną tajemnicę zapisku magicznego, np. z Pisma Św…

16… I uczyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubo­dzy, i wolni, i niewolnicy mieli cechę na prawej ręce swojej, albo na czolech swoich…

17… A iżby żaden nie mógł kupić ani przędąc, jedno który ma cechę albo imię bestji, albo liczbę imie­nia jej… Czytaj dalej

Muzyka jako zwiastun śmierci

Angielskie pismo okultystyczne „The Occult Review” przytacza 4 wypadki, gdy odczucie śmierci nieobecnej osoby, pokrewnej lub znajomej, a czasem i własnej, przejawiło się w sposób bardzo oryginalny, mianowicie odczuwająca to osoba bez żadnych powodów logicznych była nagle zniewolona do nucenia, gwizdania lub grania jakiejś smutnej melodji, np. marsza pogrzebowego i t.p. czego ani przedtem, ani potem nigdy nie robiła i co ustawało, gdy tylko dowiedziała się o śmierci danej osoby. Czytaj dalej

Credo

Wierzę w światła potęgę i w ducha zdobycze,
Wierzę w cel życia wzniosły, święty, choć daleki,
Wierzę w braterstwo ludów, w hasła tajemnicze,
Które przez wrzawę dziejów wiekom dają wieki, Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Aura Ludzka

W trzech poprzednich wykładach zatrzymywaliśmy w krótkości uwagę czytelników na każdym z siedmiu pierwiastków człowieka po kolei. Ale opis budowy człowieka byłby niecałkowity, gdyby nie wspominać o tern, co okultyści nazywają aurą człowieka. Czytaj dalej

Przeczucie niebezpieczeństwa

Miało to miejsce w latach strasznej europejskiej wojny. Istniały całe okolice zniszczone „ogniem i ołowiem”, spalone wioski, zrujnowane świątynie Pańskie. Do takich okolic należała wieś i cała parafia Gralewo, tam bowiem przez 5 miesięcy stały wrogie sobie kolumny o kilkaset zaledwie kroków jedne od drugich. Z 214 dużych i zamożnych wsi i folwarków literalnie śladu nie zastało. Czytaj dalej