Efekt Kirliana i wpływ modlitwy na aurę.

Jedną z metod obserwacji aury jest efekt Kirliana – swoista poświata, powstająca w pobliżu powierzchni ciała ludzkiego. Niewidzialna dla zwykłego oka, poświata ta jest postrzegalna przy użyciu specjalnej aparatury. Obecnie na całym świecie istnieje wielka ilość różnego rodzaju urządzeń, wykorzystujących efekt Kirliana do badania aury człowieka. Jednym z takich urządzeń jest kirlianofotoaparat, stanowiący nieprzejrzysty rękaw w którym jest umieszczona kamera fotograficzna.

Do rękawa wkłada się rękę człowieka i wykonuje zdjęcia kirlianowskiej poświaty wokół palców. Nasza rodaczka lekarz, uzdrowicielka i poszukiwawczyni Zofia Blank, żyjąca obecnie w Nowym Jorku, przez sześć lat badała wpływ modlitwy różnych konfesji (medytacji, terapii manualnej, akupresury, leczenia różnymi kryształami, itd.) na aurę wokół palców człowieka. Zdobyta przez nią ogromna ilość zdjęć i nagromadzona przekonująca statystyka, wskazują na lecznicze działanie modlitw i innych „nietradycyjnych” metod leczenia pacjentów (fot. XV).

Fot. XV. Poświata wokół palców człowieka zmienia się podczas modlitwy lub noszenia „namodlonych” przedmiotów.

Na zdjęciu XV/1 przedstawiono trzy kadry. Kadr I (z lewej na zdjęciu) ukazuje początkową poświatę aury palca pacjentki o imieniu Zofia (54 lata). W kadrze II (po prawej) na obiektywie, obok palca Zofii leży buteleczka z olejem lampowym, przywiezionym z Petersburga. Wcześniej olej ten znajdował się w świeczniku pod ikoną Ksieni Petersburskiej. Widać, że poświata aury stała się intensywniejsza, zmniejszyło się ciemne piętno w środku, a wokół widać słabą poświatę od leżącej buteleczki. W kadrze III (również z prawej) buteleczka stoi na obiektywie. Widać poświatę konturu jej dna. Poświata palca została spłaszczona.

Na zdjęciu XV/3 przedstawiono cztery kadry wykonane po kilkuminutowej przerwie. W kadrze I pokazano początkową aurę amerykanki (ateistki) o imieniu Susie (lat 28). W kadrze II pokazano aurę gdy Susie przeczytała z kartki katolicką modlitwę Franciszka z Asyżu, zawierającą przenikliwą afirmację Stwórcy. Jak widać, poświata aury powiększyła się. Kadr III przedstawia fotografię po trzykrotnym odczytaniu tej modlitwy, a kadr IV – po siedmiokrotnym odczytaniu. Prócz tego na kadrze IV widać nasilenie poświaty, na kadrze tym pojawiło się także „energetyczne zgęszczenie” (Zofia nazywa takie zgęszczenia „aniołami”). Analogiczne struktury poświatowe, podobne do ptaków, kwiatów, gwiazdek, świecących kul lub okręgów bardzo często pojawiają się na zdjęciach kirlianowskich. Innym kierunkiem prac Zofii Blank są badania zdjęć kirlianowskich ludzi chorych, w szczególności na raka. Na podstawie obszernego materiału statystycznego ustalono, że u ludzi chorych na zdjęciach pojawiają się struktury chimeryczne w postaci różnych dziwadeł, węży, dwugłowych dziwolągów, groteskowe twarze. W aurze ludzi na których działano czarną magią dostrzega się straszne twarze. U ludzi chorych na raka w aurze dostrzega się kształty podobne do kleszczy krabów lub odnóg ośmiornicy. Jest godne uwagi, że modlitwa może zmienić aurę człowieka na tyle, że struktury chimeryczne zmieniają się lub całkiem znikają, wtedy człowiek zdrowieje.


źródło: G.I. Szypow “TEORIA PRÓŻNI FIZYCZNEJ W POPULARNYM WYKŁADZIE” Przetłumaczył z języka rosyjskiego Marian Wasilewski Tytuł oryginału: ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ; Marzec 2010.

Sahadźa joga jako metoda sterowania aurą.

Od dawna uważano, że aurę człowieka tworzą jago ciała, wiążące go z wyższymi, subtelnymi i grubymi światami. Każdemu ciału odpowiada skomplikowany system pól torsyjnych, różniących się amplitudą i częstotliwością. Im wyższa jest częstotliwość pola torsyjnego, tym bardziej subtelną strukturę ma tworzone przezeń ciało. Czytaj dalej

Anteny w mózgu.

Badania w Stanach Zjednoczonych udowodniły, że mózg ludzki zawiera bardzo małe magnetyczne kryształki. Te magnetyczne drobinki nazwano “magnetytami”. Do niedawna większość uczonych fizyków uznawała, że człowiek nie posiada w sobie “anteny odbiorczej”, przy pomocy której mogłyby być odbierane bardzo słabe elektryczne impulsy i elektryczne pola. Czytaj dalej

Medium Linda Gazzera

Sesja z dnia 4 lipca 1908 r. medium Linda Gazzera; prowadzi dr. Imoda. Dwie białe ręce zmaterializowane za medium. Po fotografii medium rozciąga się na podłodze, drżąc i sztywnymi członkami. Po kilku przepustkach medium złapało oddech. Wygląda na bardzo zmęczoną. Tego typu zdjęcia są bardzo trudne do zdobycia, zależy nie tylko od medium, ale od wielu okoliczności, które należy połączyć, aby je osiągnąć. Czytaj dalej

Astrosom

Astrosom (gr.), organizm astralny każdego zwierzęcia i człowieka. Jest to sobowtór, tworzący formę indywidualną osobnika, ukształtowany według jego duszy.

Ponieważ astrosom jest pośrednikiem między planem mentalnym a fizycznym, odnajdujemy w nim odzwierciedlenie elementów tych dwóch planów. Funkcjami astrosomu są myśli konkretne (wyobrażenia), nastroje psychiczne, uczucia, żądze i fantazja. Funkcje te objawiają się w astrosomie rozbłyśnięciem odpowiednich barw (aura astralna). Po śmierci człowieka lub zwierzęcia astrosom jego podlega po pewnym czasie stopniowemu rozkładowi. Podczas snu, kiedy duch nie korzysta z jego usług, astrosom wyłania się częściowo z ciała; w stanie letargu, katalepsji, snu medialnego wyłania się prawie całkowicie; wtedy może materjalizować się widocznie i przenosić się na znaczne przestrzenie. Wyłanianie astrosomu z ciała może powstać podczas silnego przerażenia, wzburzenia, zachwytu, może być również wywołane silną wolą (fakirzy). Zmaterializowany a zraniony astrosom może wywołać ranę na swem ciele fizycznem (t. zw. „reperkusja“).

źródło: GLOSSARIUSZ

Arundale Jerzy Sidney

Arundale Jerzy Sidney dr., ur. w 1878 r„ wybitny działacz teozoficzny, od roku 1934 prezes Wszechświatowego Tow. Teozoficznego. Do Tow. Teozoficznego wstąpił w 17-tym roku życia, a spotkawszy w 1902 r. Annie Besant i ulegając urokowi jej płomiennego słowa, poszedł za jej wezwaniem, stał się jednym z jej najwierniejszych pomocników i najenergiczniejszych pracowników w Tow. Teozoficznem. Czytaj dalej