Anteny w mózgu.

Badania w Stanach Zjednoczonych udowodniły, że mózg ludzki zawiera bardzo małe magnetyczne kryształki. Te magnetyczne drobinki nazwano “magnetytami”. Do niedawna większość uczonych fizyków uznawała, że człowiek nie posiada w sobie “anteny odbiorczej”, przy pomocy której mogłyby być odbierane bardzo słabe elektryczne impulsy i elektryczne pola. Czytaj dalej

Medium Linda Gazzera

Sesja z dnia 4 lipca 1908 r. medium Linda Gazzera; prowadzi dr. Imoda. Dwie białe ręce zmaterializowane za medium. Po fotografii medium rozciąga się na podłodze, drżąc i sztywnymi członkami. Po kilku przepustkach medium złapało oddech. Wygląda na bardzo zmęczoną. Tego typu zdjęcia są bardzo trudne do zdobycia, zależy nie tylko od medium, ale od wielu okoliczności, które należy połączyć, aby je osiągnąć. Czytaj dalej

Astrosom

Astrosom (gr.), organizm astralny każdego zwierzęcia i człowieka. Jest to sobowtór, tworzący formę indywidualną osobnika, ukształtowany według jego duszy.

Ponieważ astrosom jest pośrednikiem między planem mentalnym a fizycznym, odnajdujemy w nim odzwierciedlenie elementów tych dwóch planów. Funkcjami astrosomu są myśli konkretne (wyobrażenia), nastroje psychiczne, uczucia, żądze i fantazja. Funkcje te objawiają się w astrosomie rozbłyśnięciem odpowiednich barw (aura astralna). Po śmierci człowieka lub zwierzęcia astrosom jego podlega po pewnym czasie stopniowemu rozkładowi. Podczas snu, kiedy duch nie korzysta z jego usług, astrosom wyłania się częściowo z ciała; w stanie letargu, katalepsji, snu medialnego wyłania się prawie całkowicie; wtedy może materjalizować się widocznie i przenosić się na znaczne przestrzenie. Wyłanianie astrosomu z ciała może powstać podczas silnego przerażenia, wzburzenia, zachwytu, może być również wywołane silną wolą (fakirzy). Zmaterializowany a zraniony astrosom może wywołać ranę na swem ciele fizycznem (t. zw. „reperkusja“).

źródło: GLOSSARIUSZ

Arundale Jerzy Sidney

Arundale Jerzy Sidney dr., ur. w 1878 r„ wybitny działacz teozoficzny, od roku 1934 prezes Wszechświatowego Tow. Teozoficznego. Do Tow. Teozoficznego wstąpił w 17-tym roku życia, a spotkawszy w 1902 r. Annie Besant i ulegając urokowi jej płomiennego słowa, poszedł za jej wezwaniem, stał się jednym z jej najwierniejszych pomocników i najenergiczniejszych pracowników w Tow. Teozoficznem. Czytaj dalej

Medium Stanisława Tomczyk

Medium Stanisława Tomczyk fotografowane jest podczas lewitowania piłki podczas jednego z kilku eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego naukowca Juliana Ochorowicza. Wysłał Lombroso tę fotografię wraz z dwoma kartami, gdzie opisuje różne zjawiska obserwowane podczas sesji, które wykonał w swoim domu wiejskim w Wiśle na Śląsku austriackim, dziś w Polsce. (Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso). Czytaj dalej

dr. Juljan Ochorowicz

Chlubą całego świata naukowego i Polski są głośne imiona i zasługi Dra Juljana Ochorowicza i Curie-Skłodowskiej, prawdziwych dobroczyńców ludzkości. Szczególnie pierwszemu należy się szersza wzmianka. Czytaj dalej

Charles Webster Leadbeater

Charles Webster Leadbeater, jeden z największych teozofów i okultystów naszej epoki (1847-1934). Pochodził ze starej rodziny Northumberlandzkiej, uczęszczał na uniwersytet w Oxfordzie, z powodu niekorzystnych warunków materialnych zmuszony był przerwać studja i przerzucił się do bankowości. Czytaj dalej

Guzik Jan

Guzik Jan, medjum wszechświatowej sławy, ur. 20 IX 1873 r., zmarł 6 X 1928 r. w Warszawie. Oddany przez rodziców początkowo do terminu, pracował następnie w fabryce garbarskiej, gdzie też po raz pierwszy ujawniły się jego zdolności medjalne. Czytaj dalej

Metapsychika

Metapsychika (gr.), nazwa pochodząca od prof. Wincentego Lutosławskiego, a wprowadzona do nauki przez wielkiego uczonego francuskiego, profesora Karola Richeta. Pod tą nazwą rozumieć należy naukę, zajmującą się badaniem nadnormalnych objawów z duchowych dziedzin bytu, bez uprzedzeń z góry o ich charakterze. Czytaj dalej