Wielki Zodiak z Glastonbury cz. 1

System liczący sześć tysięcy lat Być może najbardziej intrygującym dodatkiem do mitycznej tradycji Anglii w obecnym stuleciu jest pozorna rewelacja, na podstawie badania lotniczego i cierpliwej identyfikacji lokalnych nazw z mitologią celtycko-arturiańską, dziesięciomilowego Zodiaku w Północnym Somerset, nakreślonego przez „rhines” czyli rowy melioracyjne, starożytne ścieżki i ziemne wały, wykorzystującego wszystkie dostępne naturalne cechy takie jak rzeki. Zaskakujące implikacje tak skomplikowanej topograficznej struktury na tak wczesną datę, jaką podaje się, 2700 r. p.n.e., doprowadziły do znacznego sceptycyzmu; rzeczywiście, informowane opinie archeologiczne nie wypowiedziały się jeszcze na ten temat. Czytaj dalej