Krytyka dowodów telepatii

§ 1. Musimy się teraz zająć wypadkami, w których działacz nie żywił żadnej chęci oddziałania na podmiotą, wypadkami, w których wrażenie, wywarte na pacyenta, nie było wcałe przedmiotem usiłowań działacza, świadectwa, jakie tu zużytkować należy, odznaczają się już charakterem innym. Musimy wesprzeć się na opowiadaniach osób, Czytaj dalej

Telepatia przy pomocy pisma automatycznego

Wychodzące w Buenos Aires pismo „Constancia” opowiada następujące zdarzenie: Przyjmując udział w jakiejś uroczystości rodzinnej młodziutka panna Zofja Siroboda śmieje się i żartuje z zebranymi; raptem przypomina sobie, że nie wykonała jeszcze przekładu z francuskiego na niemiecki, co miało być gotowe na jutro. Czytaj dalej

Sobowtór przepowiada zgon

Niezwykły wypadek zdarzył się pani J. Snell w Argentynie, Pewnej nocy obudziła się nagle z głębokiego snu i ze zdziwieniem spostrzegła światło w sypialni, choć lampy się nie paliły. Po chwili wykryła, że źródłem niesamowitego światła jest stojąca u wezgłowia widmowa postać najlepszej jej przyjaciółki Magdaleny, zamieszkałej w innem mieście. Czytaj dalej

Przeczucia

Któż nie zna tego, co nazywamy przeczuciami? Któż z nas nie mawiał przy sposobności, że to a to się stanie? I któż nie mylił się często w takich razach przeczuć, czy przedczuć? Pojęcia przeczucia nie powinniśmy mieszać z pojęciem przewidywania, opartego na wmioskach z pewnych przesłanek, to jest z oczekiwaniem, że coś stanie się dlatego, iż stało się to, lub owo. Czytaj dalej

Grupy Medytacji Transmisyjnej

Utworzenie grupy

Aby zorganizować grupę transmisyjną potrzebny jest jedynie zamiar i pragnienie służby. Grupa może rozpocząć działanie z jakąkolwiek liczbą osób. Nawet trzy osoby medytujące w trójkątnej formacji, mogącą bardzo efektywnie transmitować energie. Możesz zacząć, zapraszając po prostu kilku swoich znajomych o podobnych zainteresowaniach, żeby regularnie się z tobą spotykali. Możesz ich wtedy zachęcać aby zapraszali z kolei innych swoich znajomych.

Regularność jest bardzo ważna. Grupa powinna wybrać konkretny dzień (dni) oraz godzinę i trzymać się tego. W ten sposób Hierarchia wie, że można liczyć na to, że grupa będzie do dyspozycji w ustalonym czasie i że grupowa energia może być włączona w ogólną pracę. Kiedy zostaje ustalony porządek, medytacja staje się wyjątkowym i ważnym punktem skupienia w życiu każdego uczestnika. Niektóre grupy poprzedzają medytację nauką lub dyskusją o Naukach Odwiecznej Mądrości, wielkim zbiorem wiedzy stanowiącym podstawę wszelkich religijnych i filozoficznych idei. może to pomóc w zbudowaniu świadomości grupowej szczególnie wtedy, kiedy regularnie przybywają nowi uczestnicy. Inne grupy wolą ograniczyć swoją działalność do samej medytacji transmisyjnej. Obie te metody są równie skuteczne.

Medytacja Transmisyjna jest najprostszą metodą służenia ludzkości i pomocy w przekształcaniu naszego świata.

Energia: czynnik przekształcający

(Cytowane z książki Benjamina Creme’a : Transmission: A Meditation for the New Age, SS 7-10)

Każde królestwo w Naturze rozwija się w odpowiedzi na pokarm energii, który otrzymuje od królestwa usytuowanego bezpośrednio powyżej. Każde królestwo wyrasta z królestwa znajdującego się poniżej. Królestwo roślin wyrosło z królestwa minerałów. Z królestwa roślin wyrosło królestwo zwierząt, że zwierzęcego królestwo ludzkie. Z ludzkiego królestwa wyrosło i nadal wyrasta duchowe królestwo, królestwo dusz, czyli w chrześcijańskiej terminologii, królestwo Boga. Duchowe królestwo jest czymś, co zawsze istniało poza kulisami naszego życia, nieznane dla większości z nas. Składa się ono z Mistrzów Mądrości i wtajemniczonych grup ludzi którzy wyprzedzili nas w rozwoju, a w przypadku Mistrzów, doszli do końca ewolucyjnego doświadczenia na tej planecie. Mistrzowie są tutaj aby służyć planowi ewolucji ludzkiej i pod ludzkich królestw. Oni są strażnikami wszystkich energii spływających na naszą planetę. Silne kosmiczne energie pochodzące ze wszystkich zakątków przestrzeni uderzają w Ziemię, a my nie wiemy o nich nic i nic nie możemy z nimi zrobić. Mistrzowie pracują naukowo z tymi energiami równoważąc je i wysyłając je na świat, aby pomóc rozwojowi ludzkości. Ludzkość rozwija się poprzez poprawne wchłanianie duchowych energii. Wszystkie zmiany, zarówno w skali osobistej jak i światowej, są wynikiem naszych reakcji na te wielkie siły duchowe, W większości nie widzimy tych energii, ale pomimo to one istnieją i pracują przez nas. Reagujemy na te energie zmieniając i tworząc nowe struktury, podejmując osobiste, społeczne i międzynarodowe decyzje.

Istnieje wiele rodzajów energii posiadających wiele różnych cech, mających różne nazwy. Jedna nazywa się Wolą, inna Miłością, która jest spoistą, magnetyczną siłą wiążącą atomy materii w całość, i która wiąże razem jednostki ludzkie. Celem naszej ewolucji jest zostać związanym razem energią miłości i okazaniem jej w swoim życiu tak samo wyraźnie i poprawnie, jak dzisiaj okazujemy energię, którą nazywamy Wiedzą. Obietnicą tej nadchodzącej ery Wodnika jest to, że po raz pierwszy w zapisanej historii ludzkości, ludzkość stanie się jednością, demonstrując Miłość, której wyrażeniem jest jedność. Nie ma czegoś takiego jak oddzielna dusza. My jesteśmy zindywidualizowanymi częściami jednej wielkiej nadduszy, która jest doskonała i która jest odzwierciedleniem tego, co my nazywamy Bogiem, tej rzeczywistości w której żyjemy, poruszamy się i istniejemy i która jest Logosem planety Ziemi.

Medytacja i służba

RO: Czy jest coś co możemy robić indywidualnie żeby pomóc nam szybciej przejść przez ewolucje?

BC: Ewolucja jest przyspieszana przez medytacje i służbę. To są jedyne dwie dźwignie ewolucyjnego procesu. Nic nie posuwa człowieka szybciej naprzód niż prawidłowa, naukowa medytacja i silna, altruistyczna służba światu.

Dusza wciela się w pierwszym rzędzie po to żeby służyć Planu ewolucji. Zdaje sobie sprawę z Planu Logosa planety Ziemi i stara się w każdy sposób wykonywać ten Plan. Głównym aspektem tego Planu jest uduchowianie materii, co dusza czyni inkarnując się. Dusza jest doskonała na swojej własnej płaszczyźnie, ale wcielając się musi przejść przez wszystkie ograniczenia naszych nędznych żywotów: egoizmu i chytrość powykrzywianych myśli które wysyłamy wokół nas i które tworzą Bośnie i Rwandy, i te okropne wydarzenia w Afryce – miliony głodujących w obfitym świecie.

RO: Jakie jest działanie medytacji, które popycha człowieka naprzód?

BC: Koordynuje ciała i doprowadza człowieka w kontakt z dusza. Medytacja jest sposobem, mniej lub bardziej naukowym, w zależności od metody, do wprowadzenia człowieka w kontakt z własna duszą; i w końcu do całkowitej jedności z duszą. Podana jest w tym celu. Kiedy to jest ustanowione, używa się medytację jako sposób wejścia wyżej i głębiej w naturę duszy, ponieważ tak naprawdę dusza jest potrójna. Jest odzwierciedleniem iskry Boga, która ma trzy aspekty: atma, buddhi i manas. Manas skupia aspekt inteligencji; buddhi skupia aspekt miłości-mądrości; atma skupia aspekt woli. Poprzez medytacje i służbę, stopniowo kontaktuje się i poznaje inteligencję, miłość-mądrość, i na końcu wolę Boską, które zostaja częścia natury ucznia.

RO: Jaka jest różnica pomiędzy medytacją a modlitwą?

BC: Modlitwa często jest w dużym stopniu uczciwą prośbą o pomoc, ale w swojej najwyższej formie stanowi łączność serca z Bogiem. Medytacja jest mniej lub bardziej naukową metodą kontaktowania się z duszą i osiągniecia połączenia z dusza. Uczucia nie wchodzą w grę. Modlitwa przemieni się w końcu i stanie się inwokacją. Będziemy widzieć Boga jako świadomość, demonstrująca się jako energia którą możemy inwokować. Ta idea będzie centralną w nowej religii świata, która, jak powiedział Mistrz Mądrości Djwhal Khul, stopniowo rozwinie się. Ludzie odsuną się od całkowicie uczuciowych wezwań, podejmując się naukowej inwokacji tego co my wiemy jest Bogiem: energie i duchowa natura Boga, która będzie wtedy demonstrowana na świecie.

RO: Pan sam wprowadził na świat coś co się nazywa Medytacją Transmisyjną, którą pan określił jako połączeniem medytacji i służby. W jaki sposób?

BC: Mój Mistrz wprowadził Medytację Transmisyjną w marcu 1974 roku, kiedy powstała pierwsza grupa w Londynie a teraz istnieją setki grup na całym świecie. Jest ona przeznaczona po to żeby dać współczesnym, zajętym, aktywnym uczniom zarówno pole służby jak i medytacji, które jest bardzo silne w swoim oddziaływaniu na świat.

RO: Jak ona działa?

BC: Mistrzowie Mądrości są strażnikami wszystkich energii które przenikają świat. Wiele z tych energii jest kosmicznych, i gdyby zostały wysłane bezpośrednio na świat, byłyby za wysokie i odbiłyby się po prostu od rzesz ludzi. Wiec zostały założone grupy Medytacji Transmisyjnej przez które energie te mogą być obniżone. Energie są przesyłane przez czakramy, czyli ośrodki siłowe, w kręgosłupach indywidualnych osób w grupach. W ten sposób energia zostaje automatycznie transformowana do poziomu, przy którym może być z łatwością wchłaniana przez ludzkość. To są wielkie przekształcające energie, które zmieniają świat kiedy ludzkość na nie reaguje.

Praca ta jest wykonywana w taki sposób żeby dać uczniom silne i efektywne pole służby, wymagając bardzo mało czasu i energii; i w tym samym czasie pobudzając ewolucję tych uczniów. Niemożliwe jest mieć takie potężne kosmiczne i słoneczne energie naukowo transmitowane przez swoje czakramy bez ich ożywienia. Więc wstępując do grupy Medytacji Transmisyjnej, wstępuje się w rodzaj cieplarni, forsującego procesu, który przyspiesza ewolucje zaangażowanych osób.

powrót do =>  Medytacja Transmisyjna


źródło: źródło: Medytacja Transmisyjna


Benjamin Creme, urodzony dn. 5 grudnia 1922 roku w Glasgow w Szkocji, brytyjski artysta, pisarz, mistyk i ezoteryk, jest jednym z głównych źródeł informacji o ponownym przyjściu Nauczyciela Świata Maitreji-Chrystusa. Benjamin Creme jest artystą malarzem i mieszka ze swoją rodziną w Londynie. Już w młodości Creme studiował filozofię ezoteryczną, pod kierunkiem Alice A. Bailey i Arcane School, oraz Mistrza Djhwal Khul a także teozoficzne przekazy Mistrzów Mądrości według dzieła Heleny Bławackiej.

W latach 1957-1959 był członkiem religijno-ufologicznej organizacji The Aetherius Society, gdzie uzyskał dalsze podstawy dla duchowego rozwoju. Przez lata uczył się „odbierania przekazów” od lidera tej organizacji którym był Dr George King (1919 – 1997). The Aetherius Society zostało założone w Londynie w 1955 roku, a Benjamin Creme po dwóch latach został wiceprezydentem tej teozoficzno-ezoterycznej organizacji. Po okresie wiceprezydentury oddala się od organizacji w związku z rozdźwiękami na temat kto lepiej odbiera przekazy od istoty o imieniu Aetherius uważanej za rodzaj „Kosmicznego Mistrza”. Niektórzy badacze uważają, że działalność obu panów ciągle jest głęboko powiązana z Arcane School, a sama Fundacja Benjamina Creme’a jest częścią szerszego programu aktywności stowarzyszonych z Aetherius Society.

W 1959 roku otrzymał pierwsze telepatyczne przesłanie od swego Mistrza, członka Hierarchii Mistrzów Wielkiego Białego Braterstwa. Wydarzenie to całkowicie go zaskoczyło. Wkrótce potem został poinformowany że w ciągu najbliższych dwudziestu lat Maitreja powróci na Ziemie i że on (Creme) będzie miał możliwość odegrania czynnej roli w Jego powrocie, jeśli się na to zgodzi. W latach 1959- 1983 na wyspie Cejlon czyli na Sri Lance za inkarnację Maitreji dla tysięcy ludzi uchodził młody tamilski Swami Prem Kumar, który przyjął duchowe imię Swami Premananda.

W 1972 roku zaczął się dla Benjamina Creme’a okres trudnego i intensywnego szkolenia pod kierunkiem jego Mistrza. W rezultacie Benjamin Creme uzyskał zdolność stałego i bezpośredniego kontaktu telepatycznego z swoim mistrzem, co jest podstawą duchowego rozwoju, szczególnie jogi i jogicznej transmisji światła. Dzięki temu ma dostęp do najnowszych informacji o dalszym rozwoju procesu pojawiania się Mistrza Maitreya – Nauczyciele Ludzkości i daje mu zarazem całkowitą pewność, niezbędną do przekazywania tej wiedzy sceptycznemu światu ludzkości.

W 1974 roku w Londynie powstała pierwsza prowadzona przez Benjamina Creme’a grupa Medytacji Transmisyjnej wzorowana na Medytacji Trójkątów nauczanej wcześniej przez Mistrza Tybetańczyka, Djhwal Khul Khan z Doliny Khulu oraz teozofkę Alicję A. Bailey i innych mistrzów tradycyjnej radża i laja jogi z Himalajów. Medytacje w Londynie prowadzone są ze wspomaganiem czworościennej piramidy harmonizującej energie duchowe i czyniące je łatwiej przyswajalnymi dla ludzkości.

Po raz pierwszy publicznie o swojej misji zaczął nauczać dnia 30 maja 1975 roku w Londynie w the Friends Meeting House przy ulicy Euston Road. Od roku 1975 Benjamin Creme jest zapraszany na odczyty w całej Europie.

W 1980 roku po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzisiaj jeździ z odczytami po Zachodniej i Wschodniej Europie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Meksyku i po USA. W samych tylko Stanach Zjednoczonych Ameryki udzielił setki wywiadów w radiu i telewizji, gdzie jest bardzo popularnym mówcą ezoterycznym.

Więcej o  Benjamin Creme znajdą Państwo na stronie: http://himalaya-wiki.org/index.php?title=Benjamin_Creme

źródło: http://himalaya-wiki.org/index.php?title=Benjamin_Creme

Medytacja Transmisyjna

Co to jest Medytacja Transmisyjna?

Kiedy energie Wodnika zaczynają pobudzać nasze serca i kiedy zaczynamy kontaktować się z naszym wyższym aspektem, czyli z duszą, odczuwamy nowy i trudny do określenia impuls. Kiedy ten impuls wzrasta nieodzownie prowadzi on nas do kontaktu z ludźmi i z sytuacjami, w których można go wykorzystać. Impuls ten, powstający na poziomie duszy, nazywa się służbą. Jest ona jedną z tych wielkich nauk, które rozwiną się w czasie Nowej Ery. Służba Nowej Ery (Medytacja Transmisyjna) jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany fakt, grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca pojedynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania.

Medytacja Transmisyjna jest specjalistyczną formą grupowej medytacji w której uczestnicy oferują siebie (swoje ośrodki energetyczne, czyli czakramy) jako instrumenty do obniżania potencjału (transformowania) duchowych energii pochodzących od Duchowej Hierarchii Mistrzów (są to starsi bracia rasy ludzkiej, nadzorujący i przewodzący naszej ewolucji). W ten sposób zaopatrują oni naszą planetę w energie, które przekształcają nasz świat i które są bardziej dostępne i pożyteczne dla ludzkości i dla innych królestw w naturze.

Według brytyjskiego ezoteryka i międzynarodowego lektora Benjamina Creme’a, Medytacja Transmisyjna jest najważniejszą pracą, która grupy mogą dzisiaj z łatwością wykonywać. Nie jest ona przeciwstawna żadnej innej formie medytacji, którą być może praktykujesz. W rzeczywistości wzmocni ona twoją medytację oraz inną działalność i służbę.

Trzeba pamiętać, że grupa transmisyjna nie jest miejscem, gdzie należy szukać indywidualnych porad, przesłań channelingowych, kontaktu z planami astralnymi lub też z aniołami, stróżami, itp, a wręcz przeciwnie powinno się tego unikać. Jest to po prostu oddawanie siebie w służbę światu. Jednak ubocznym działaniem tego bezinteresownego czynu jest przyspieszony rozwój duchowy uczestników. To co można osiągnąć w ciągu dwudziestu lat osobistej medytacji, dokonać można w ciągu jednego roku stałej i prawidłowej pracy transmisyjnej.

Medytacja Transmisyjna

Medytacja jest, w zależności od rodzaju, mniej lub bardziej naukową metodą nawiązania kontaktu ze swoją duszą i w efekcie zjednoczenia z ną. Taki jest właściwy cel każdej medytacji. W odróżnieniu od wielu innych rodzajów, Medytacja Transmisyjna przyciąga tylko takich ludzi, których pragnieniem jest służyć. Pragnienie służby innym staje się zauważalne dopiero wtedy, kiedy wytworzy się w pewnej mierze kontakt ze swoją duszą. Dzieje się tak, ponieważ to dusza chce służyć. Twoje ciało fizyczne, które wszyscy widzimy jest na tym planie nośnikiem duszy. Ale w istocie jesteśmy duszą, inteligentną duchową istotą na wyższych planach. Celem medytacji jest zestrojenie fizycznego mózgu i osobowości na planie fizycznym z duszą tak, żeby stopniowo mogło nastąpić nasycenie tego nośnika osobowości energią i właściwościami duszy.

Mistrzowie Mądrości dysponują ogromnymi energiami duchowymi. Większa część ich pracy polega na rozprowadzaniu tych energii po świecie. Celem Mistrzów jest spełnienie Planu ewolucyjnego przewidzianego dla naszej planety. Wiele z tych energii jest pochodzenia kosmicznego i gdyby były kierowane bezpośrednio na Ziemie, odbijałyby się od ludzi, ponieważ ich częstotliwość jest zbyt wysoka. Grupy Medytacji Transmisyjnej służą jako stacje pośrednie. Mistrzowie wysyłają energie duchowe poprzez czakramy uczestników grupy. W ten sposób energie te są automatycznie transformowane i dzięki temu stają się dostępne i bardziej użyteczne ludzkości. Następnie mistrzowie kierują je w te miejsca na Ziemi, gdzie są najbardziej potrzebne.

Energie pochodzące od Hierarchii, od Chrystusa i Mistrzów, są już uwarunkowane pewnymi czynnikami , uwarunkowane przez cechy tkwiące w samych energiach i przez skupienie umysłów Mistrzów, którzy je wysyłają. Wiedzą oni, gdzie, w jakich proporcjach i natężeniu energie te są najbardziej potrzebne, aby wywołać pożądany skutek. Dlatego nie powinniśmy próbować przesyłania ich żadnej osobie, grupie czy krajowi, które, według nas odniosłyby z nich pożytek. Transmisja energii na tym poziomie jest bardzo precyzyjnym naukowym procesem. Tylko Hierarchii znana jest umiejętność jej rozprowadzania. Wystarczy, że działamy jako stacje przekaźnikowe.

Na świecie istnieją setki grup transmisyjnych. Ich uczestnicy spotykają się o określonej porze w wybrane dni, tak jak grupie jest najwygodniej. Może to być raz, dwa lub trzy razy w tygodniu. Uczestnicy spotkania mówią głośno Wielką Inwokację, którą Maitreja przekazał nam w 1945 roku i za pomocą której udostępnił ludzkości technikę inwokowania energii, które przemienią świat i przygotują nas na jego przyjście. Dzięki recytacji tej mantry i koncentracji na czakramie adźna (między brwiami) tworzy się między grupą a Hierarchią Mistrzów kanał transmisyjny. Tym kanałem mistrzowie przesyłają swoje energie. Są to te siły duchowe, które obecnie zmieniają oblicze świata. Maitreja stymuluje na przykład spływ energii równowagi na świat – i nagle politycy stwierdzają, praktycznie z dnia na dzień, że potrafią ze soba współpracować, idą na kompromis, osiągają pewien stopień porozumienia. Nagle przywódcy państw od wieków zwaśnionych, potrafią usiąść przy wspólnym stole i wypertraktować pokojowe rozwiązania. W ten sposób grupy transmisyjne służą światu. Służba pozwala na przejście od prostego kontaktu z własną duszą do współdziałania ze wspólnotą dusz, Duchową Hierarchią Mistrzów.

Służba Nowej Ery jest najmocniejsza, kiedy jest pełniona w grupie. Jest to znany fakt, grupa może przesłać o wiele więcej energii aniżeli osoba medytująca pojedynczo. Medytacja Transmisyjna oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość służenia ludzkości poprzez współpracę z innymi ludźmi w twoim miejscu zamieszkania.

Mistrz Djwhal Khul na temat medytacji i służby

(wypisy z książek Alicji Bailey)

„Uczniowie i wtajemniczeni uczą się (poprzez medytację) techniki za pomoca której rozum Boga, uniwersalny rozum, czyli proces myślenia planetarnego logosu, może być zanotowany i zarejestrowany. Musicie nauczyć się dawać szersza konotację słowu „medytacja“ niż dawaliście mu do tej pory. Medytacja oznacza bycie otwartym na imresje duchową, a więc na współpracę z Hierarchią.“

„Metodą pracy Hierarchii jest impresja umysłów swoich uczniów, praca w której mistrz jest nadajnikiem a uczeń odbiorcą impresji i energii“

„Potrzeba dzisiejszego świata nigdy nie była tak wielka, ani odpowiedzialność spoczywająca na tych którzy kroczą po ścieżce uczniów równie głęboka, prawdziwa i pilna… My potrzebujemy tych, którzy poszukują bliskiego kontaktu ze swoimi duszami i z nami, którzy usiłują dzisiaj przewodzić rasie ludzkiej.“

W tym dniu nagłej potrzeby i rozwijającej się sposobności niech wszyscy uczniowie podejmą swoją decyzję zaofiarowania tego wszystkiego co posiadają, aby pomóc ludzkości … Nadeszła ważna godzina i wzywam was wszystkich, którym staram się pomóc, abyście przyłączyli się do wytężonego wysiłku wielkich Mistrzów. Oni pracują dzień i noc usiłując ulżyć ludzkości. Oferuję wam sposobność i mówię wam że jesteście, potrzebni – nawet ci najmniejsi pomiędzy wami. Zapewniam was, że grupy uczniów, pracujących zgodnie i z głęboką i niezałamującą się wzajemną miłością dla siebie, mogą osiągnąć znaczące wyniki.“


zobacz również:


źródło: Medytacja Transmisyjna

Wola Przeznaczenia a wola człowieka

S. IRAŃSKI.
Wola Przeznaczenia a wola człowieka
Na dnie serca każdego człowieka istnieje pragnienie szczęścia. Sława, bogactwo, miłość, użycie – wiruje wielu przed o czarni ducha, jak lśniące  gwiazdy w tajemniczej otchłani nieba. Tysiące marzeń jak o złote nici opasują  upragnione cele. Czytaj dalej