Magia przyczynowości

Bezpośrednia praca z nićmi przyczynowości, które przenikają i podtrzymują wszechświat, jest bardzo wysoką formą magii nazywaną „magią przyczynowości”. Jedynie Indywidualność, która jest zaawansowana na ścieżce kształtowania samej siebie i która naprawdę przyswoiła lekcje Geburah, uzyskuje dostęp do tej wysokiej magii. Innymi słowy, osoba jest prowadzona do tej wysokiej zdolności jedynie poprzez udane przejście przez lekcje Geburah – nie ma tam innego wejścia, gdyż nie ma takiej rzeczy jak skrót do wysokiej magii!

źródło: „PROJEKT MEDYTACYJNY OŚMIU ŚWIĄTYŃ”,