XIV Umiarkowanie

XIV. UMIARKOWANIE

CIERPLIWOŚĆ, ZATRZYMANIE SIĘ

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: wytrwałość pokonuje wszelkie przeszkody. Wielka siła zawarta jest w kropli wody, która potrafi zniszczyć najtwardszy marmur. Aby być wybranym, człowiek musi wyzwolić się z materii.

Karta ta symbolizuje konieczność zrównoważenia energii duchowej i materialnej przed podjęciem działania. Przedstawia ona nieustanne rozpoczynanie od nowa. W swym znaczeniu elementarnym Umiarkowanie oznacza przełożenie energii materialnych na energie duchowe.

Karta ta wyraża spełnioną nadzieję i przemianę, która przyniesie pokój. Otacza duchową protekcją. Zapowiada też wielką podróż.

USTAWIENIE POSTACI: kobieta ustawiona przodem, z głową zwróconą na lewo wskazuje, że niezbędny jest czas do zastanowienia się. Umiarkowanie wymaga czasu, by skutecznie dokonało się pogodzenie skrajności.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: umysł skłonny do pojednania, nadający głębokie znaczenie rzeczom. Osobowość uduchowiona. Słabe zdrowie.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska