XII Wisielec

XII. WISIELEC

POKUTA

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: konieczność ofiary wynika z prawa boskiego, które panuje bez wyjątku nad każdym Stworzeniem. Człowiek nie może oczekiwać w związku z nią żadnej nagrody. Przeciwnie, musi pogodzić się z niewdzięcznością ludzką.

Powiedziane jest, że ten, kto nie będzie przebaczać na ziemi, będzie skazany na samotność na tamtym świecie. Wszystko, co człowiek wypracuje w czasie swego życia, znajdzie swój odpowied¬nik w planie kosmicznym. Dusza ludzka musi być gotowa w każdej chwili na zdanie swego rachunku Stworzycielowi.

Karta ta przedstawia symbolicznie przerwę albo zahamowanie w pracy ewolucyjnej człowieka. Przedstawienie tego zahamowania przez obraz człowieka odwróconego wskazuje, że to, co na górze, jest takie, jak to, co na dole i że wszystkie działania człowieka na planie materialnym znajdują swe odbicie na planie duchowym.

Człowiek przyciąga ducha ku materii i na odwrót, materię ku duchowi, aby umożliwić związek tych dwóch aspektów kosmicznych.

W swym znaczeniu elementarnym Wisielec przedstawia człowieka inicjującego działania służące rozwojowi duchowemu i świadomego konieczności oczekiwania i wyrzeczeń.

USTAWIENIE POSTACI: pozycja Wisielca symbolizuje aktywność wewnętrzną, lecz także wytrwałość lub bierność w cierpieniu, na co wskazują skrzyżowane nogi i założone w tył ręce.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niezdecydowanie, szczególnie w wyborach uczuciowych, błędne sądy, zmienność, strach. W sprawach zdrowotnych: możliwe zaburzenia krążenia.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: przymus zewnętrzny, trudności spowodowane przez ludzi (więzienie itd.), przez wydarzenia (wypadki), przez choroby (pobyt w szpitalu) albo z własnej winy. Nie spełnione nadzieje, złudzenia.

 

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska