Przeznaczenie Tarota

Tarot Księga Wtajemniczenia

Przewidywanie przyszłości – najbardziej praktyczne zastosowanie kart tarota, którego skuteczność potwierdza kilkusetletnia tradycja.

Poznanie samego siebie – szwajcarski psychiatra, Roschach (1882-1922), odkrył zależność pomiędzy sposobem wzrokowego postrzegania kształtów i kolorów a osobowością człowieka.

Rozwój osobowości – karty Tarota mogą stać się pomocne w pracy nad uformowaniem własnej osobowości i osiągnięciu pełnej indywidualności, w rozumieniu szwajcarskiego psychologa   Carla Gustawa Junga.

Ewolucja Duchowa – według pewnych szkół mistycznych Tarot przedstawia wszechświat, hologram kosmosu. Arkana tworzące spójną całość pomagają człowiekowi odnaleźć właściwe miejsce w planie kosmicznym. Dzięki stopniowemu wtajemniczeniu pozwalają opanować swój własny wewnętrzny wszechświat, aby poprowadzić ku stopieniu się z absolutem, który nazywa się Bóg, Wielki Architekt Wszechświata albo po prostu Kosmos.

fragmenty z książki „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska