Powstanie symboliki tarotu.

Powstanie symboliki tarotu.
Dr. Antoni Czubryński, Łask..

Tarotem nazywamy 22 kart wróżebnych. Pisał o nim w 1925 r. Mieczysław Jarosławski w wydawnictwie „Z całego świata”, wychodzącem pod redakcją dr.  St. Lama (nr. 3, str. 123 -148). Tam podane są ryciny owych kart. Tutaj podaję  rodowód owej symboliki według własnych donikań, poprzedzając je treściwym spisem kart samych, w których spotykamy nazwę liter alfabetu hebrejskiego, wartość cyfrową owych liter, nazwy symboli, planet i treść wizerunków. Czytaj dalej

Chiromancja

Chiromancja.

Deus in manu, omnium signa posuit, ut noveriut singuli opera sua, (Księga Joba, rozdział XXXVII. w. 7.)

O przekładzie tego tekstu staczano wiele sporów; my piszemy “sua” małem “s“, co równa się pragnieniu przetłumaczyć tekst w następujący sposób: “Bóg zaopatrzył w znaki rękę każdego, aby oddzielne osoby mogły sądzić o własnych sprawach.” u (Pismo Święte: “Który na ręce wszystkich ludzi znaczy, aby każdy znał sprawy swoje”) “O własnych sprawach”, lub, wierniej, o własnych skłonnościach do dzieł określonego gatunku. Chiromancja posiada ta kie samo prawo obywatelstwa, Jak i pozostałe diwinacje metody. Czytaj dalej

Arkan Dwudziesty Drugi Than ת‬

Arkan Dwudziesty Drugi Than ת‬

Znak arkanu ת‬ = 400 (Than – Tav).  Hieroglif jego – pierś w znaczeniu bliskiem do terminu  Łono i coś syntetyczne, wszystko  w sobie zawierające; konieczne streszczenie poprzednich arkanów.  Astrologiczny odpowiednik arkanu – Słońce, to Centrum i  Synteza astralnych przejawów naszego Systemu. Czytaj dalej

Arkan Osiemnasty Tzade צ

Arkan Osiemnasty Tzade צ

Znak alfabetu odpowiadający XVIII-mu arkanowi צ (Tzade); liczbowe jego znaczenie = 90; astrologiczny odpowiednik – Znak Wodnika. Jako hieroglif arkanu służy Dach, nie ta więźba, wyobrażenie o której wywołuje w nas świadomość ochrony od niepogody, lecz dach przytrzaskujący, niewolący i ograniczający naszą wolność. Czytaj dalej