III Cesarzowa

III. CESARZOWA

PŁODNOŚĆ

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: żarliwe pragnienie prawdy i piękna powoduje, że stają się one udziałem człowieka. Pragnienia przeciwne • to bieg ku , przepaści. Człowiek może mieć nadzieję na powodzenie swych przedsięwzięć pod warunkiem połączenia działania ze zrównoważoną myślą. Wynik przyniesie dobro. Karta ta wyraża symbolicznie: moc ewolucyjną płodnej natury.

W swym znaczeniu elementarnym Cesarzowa reprezentuje siłę twórczej energii daną człowiekowi do dyspozycji. Może ona zrealizować się na planie fizycznym (np. ciąża) lub na planie mentalnym (twórczość intelektualna). Cesarzowa – pasywna siła świata materialnego (w uzupełnieniu do karty Cesarz, która wyraża silę aktywną) reprezentuje zawsze krok naprzód.

USTAWIENIE POSTACI: pozycja Cesarzowej siedzącej przodem wskazuje na jasne, zrównoważone działanie, przy równoczesnym zachowaniu pasywności.

ATRYTBUTY OSOBOWOŚCI: stanowczość, ambicja, wiedza, twórczość. Intuicja, płodność, uczuciowość, przyjazny stosunek do ludzi, miłość matczyna,

ZNACZENIE UŻYTKOWE: liczne zmiany, zwykle korzystne. Decyzja, którą pytający po rozważeniu może podjąć. Konkretyzacja planów. Zapowiedź szczęśliwego życia. Polepszenie i odnowa sytuacji. Liczne, krótkotrwałe zmiany miejsca pobytu. Zalecany optymizm. Płodność.

Karta ta symbolizuje również twórczość literacką i naukową, książki, publikacje, rękopisy, osoby związane z pisaniem i wydawaniem książek; nowiny z otoczenia. Może to być też oczekiwany list; sąsiednie karty określą jego treść. Cesarzowa dąży do wzmocnienia i powtórzenia efektów kart sąsiednich. Może też oznaczać po prostu kobietę z otoczenia pytającego.

 

 

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska