XXI Świat

XXI. ŚWIAT

WZNIESIENIE, HONORY, RADOŚĆ 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE:   szczęście Maga zawiera się w owocu drzewa wiadomości dobrego i złego. Ten, kto będzie umiał panować nad sobą, aby uniknąć pokusy, będzie mógł zerwać ten owoc.

Karta ta przedstawia symbolicznie oświecenie duchowe przynoszące równowagę elementów duszy. Symbolizuje doskonałość człowieka we wszechświecie, jego triumf nad materią, jego panowanie nad naturą.

USTAWIENIE POSTACI: centralną figurą jest hermafrodyta: dwie płcie w jednej postaci, bez możliwości określenia, która z nich dominuje, oznaczają zrównoważenie dwóch biegunów. Cztery figury objawiają czwórnię wyższych sił ustalony i zrównoważony w materii.

Równowaga ta wynika z ich pozycji w czterech rogach karty, co wskazuje, że człowiek osiągnął pełną kontrolę nad swymi siłami wewnętrznymi. Orzeł symbolizuje mądrość kosmiczną, duchowość wypełniającą każde stworzenie. Byk jest symbolem płodnej siły planu fizycznego. Lew jest symbolem rozumnej siły stanowiącej narzędzie myśli boskiej. Anioł przedstawia istotę nieustannie dążącą do doskonałości

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: dążenie do doskonałości. Siła mentalna i psychiczna. Inwencja twórcza, przenikliwość. Uczucia pozbawione egoizmu i zmysłowości. Miłość ludzkości. Inspiracja artystyczna.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: znaczenie tej karty jest zróżnicowane w zależności od tego, kogo dotyczy wróżba.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska