I Mag

I. MAG

WIEDZIEĆ, CZYNIĆ

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: człowiek, tak jak jego boski prawzór, realizuje się w nieustającym działaniu. Brak pragnień lub aktywności prowadzi do upadku tak samo, jak czynienie zła. Silna wola i pewność siebie oparte na rozumie i sprawiedliwości zaprowadzą człowieka na najwyższy szczyt i będą go strzegły przed wszelkim niebezpieczeństwem. Karta ta wyraża symbolicznie: człowieka jako moc aktywną i twórczą.

USTAWIENIE POSTACI:  postawa Maga stojąca, postać zwrócona przodem, głowa odwrócona ku lewej stronie wskazują, że rozwaga musi poprzedzać akcję bezpośrednią. Przed rozpoczęciem działania Mag najpierw porównuje i dokonuje wyboru.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: umiejętność postępowania, twórcza inteligencja, poczucie własnej wartości, rozważna śmiałość i elokwencja. Umysł równocześnie intuicyjny i dedukcyjny, zdolny do analizy i syntezy. Tendencja raczej do obrony niż do ataku. Dynamizm, entuzjazm, energia. Egoizm w sferze uczuć. Tendencje do poszukiwania wrażeń, przeżyć. Odporność na choroby.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska