II Kapłanka

II. KAPŁANKA

PROSTE SZCZĘŚCIE

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: umysł człowieka, kierowany przez wolę, rozwija się w poszukiwaniu Boga. Stworzyciel mówi: „niech stanie się światło” i ciemność rozproszyła się.

Człowiek musi mówić: „niech prawda i dobro będą ze mną”. I jeśli jego wola skierowana jest ku prawdzie, zobaczy jej promieniowanie. Prowadzony przez tę jasność, osiągnie cel idealny, ku któremu dąży.

W trakcie swej ewolucji człowiek musi pukać do drzwi wiedzy, a one otworzą się. Przedtem musi jednak przestudiować ścieżkę, którą ma iść, aby nie zgubić się w labiryncie. Obróci się ku słońcu prawdy i zrozumie. Musi zachować milczenie, aby nie narazić się na krytykę profanów.

Karta ta wyraża symbolicznie: małżonkę boską posiadającą wieczny dar rodzenia i tworzenia złudnych rzeczywistości – maja.

USTAWIENIE POSTACI: pozycja Kapłanki siedzącej, obróconej trzy czwarte w lewą stronę, określa pracę, działanie wykonywane w koncentracji, spokój i medytację.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: intuicja, wyobraźnia, płodność. Pasywność, rozwój duchowy. Interesowne, oczekujące rekompen¬saty przywiązanie. Miłość do rodziny, ogniska domowego, współmałżonka i dzieci, wynikająca z przyzwyczajenia.

Wyobraźnia, marzenia, lenistwo. Temperament limfatyczny, przynosi tendencję do dbania o siebie, do hipochondrii i wygodnictwa.

W przypadku dolegliwości fizycznych karta ta oznacza, że przyczyny choroby nie są łatwe do zdefiniowania; są one niewyraźne i wskazują zarówno na brak równowagi psychicznej, jak i zaburzenie organiczne.

 

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska