Drogi Osięgu Jogów

Czytelnik, który uważnie zaznajomił się z zasadniczemi pierwiastkami filozofji jogów, wyłożonemi w lekcjach poprzednich – z łatwością spostrzeże, że każdy człowiek, który przyjął tę naukę i zrobił ją częścią swego życia – naturalnie prowadzić będzie życie inne, niż człowiek zwykły, dla którego to życie ziemskie jest wszystkiem, który uważa, że śmierć niszczy jego osobistość i który nie uznaje przyszłego żywota, ani przyszłych żywotów. Czytaj dalej

Karma Joga

Filozof ja jogów uczy, że, chociaż wszystkie istotnie racjonalne usiłowania ludzkie mają na oku jeden cel – jeden koniec – ale do tego celu prowadzą rozmaite drogi, stosownie do odrębnych cech temperamentu każdej jednostki. Temperament oczywiście nie jest wynikiem przypadku, ale rezultatem specjalnego biegu rozwoju duszy; jest wyrazem tego szczególnego kierunku myśli (i wynikającej stąd linji postępowania), jakiemu dusza się oddawała w samym rozwoju. Czytaj dalej

Prawo Karmy

Jest to teorja oparta na przyczynach wywoływujących skutki, które są jako dalsze pobudki przyczynami do nowych skutków, w ten sposób tworząc nieprzerwany łańcuch. Karma tworzy przeznaczenie, które jest zależne od doboru przyczyn od pracy zmieniającej nieubłagany bieg wypadków. Czytaj dalej

Dynamika myśli

Wszelka myśl wytwarza dwa rodzaje procesów. Pierwszy rodzaj to chemiczne zmiany w mózgu lub innych tkankach. Świadomość na płaszczyźnie fizycznej odnotowuje każdą odbitkę czynności i wrażeń klasyfikując ich i grupując w odpowiednich zwojach, grupach, komórkach białej substancji mózgowej. Czytaj dalej

Wpływ Karmy na charakter

autor: Swami Wiwekananda
Karma – Joga
Wpływ Karmy na charakter

Słowo Karma pochodzi od sanskryckiego słowa Kri – działać: wszelkie działanie jest Karmą. Karma technicznie znaczy także – wyniki działań. W związku z pojęciami metafizycznemi słowo Karma oznacza również wyniki, na, przyczyny których złożyły się nasze przeszłe czyny. Czytaj dalej