Wielki Zodiak z Glastonbury cz. 1

System liczący sześć tysięcy lat Być może najbardziej intrygującym dodatkiem do mitycznej tradycji Anglii w obecnym stuleciu jest pozorna rewelacja, na podstawie badania lotniczego i cierpliwej identyfikacji lokalnych nazw z mitologią celtycko-arturiańską, dziesięciomilowego Zodiaku w Północnym Somerset, nakreślonego przez „rhines” czyli rowy melioracyjne, starożytne ścieżki i ziemne wały, wykorzystującego wszystkie dostępne naturalne cechy takie jak rzeki. Zaskakujące implikacje tak skomplikowanej topograficznej struktury na tak wczesną datę, jaką podaje się, 2700 r. p.n.e., doprowadziły do znacznego sceptycyzmu; rzeczywiście, informowane opinie archeologiczne nie wypowiedziały się jeszcze na ten temat. Czytaj dalej

Gate of Remembrance

„Gate of Remembrance” (Brama Pamięci) autorstwa Fredericka Bligha Bonda, F.R.I.B.A. (Fellow of the Royal Institute of British Architects – Członek Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów), wydana w Oksfordzie w 1918 roku, jest znaczącą pracą w dziedzinie parapsychologii i archeologii. Frederick Bligh Bond był architektem, archeologiem oraz pionierem w dziedzinie badań psychicznych, szczególnie zainteresowanym zastosowaniem metod psychometrycznych i mediumicznych w archeologii. Czytaj dalej