Gate of Remembrance

„Gate of Remembrance” (Brama Pamięci) autorstwa Fredericka Bligha Bonda, F.R.I.B.A. (Fellow of the Royal Institute of British Architects – Członek Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów), wydana w Oksfordzie w 1918 roku, jest znaczącą pracą w dziedzinie parapsychologii i archeologii. Frederick Bligh Bond był architektem, archeologiem oraz pionierem w dziedzinie badań psychicznych, szczególnie zainteresowanym zastosowaniem metod psychometrycznych i mediumicznych w archeologii.

W „Bramie Pamięci” Bond opisuje swoje doświadczenia i badania przeprowadzone w opactwie w Glastonbury, które były kierowane przez informacje otrzymane poprzez automatyczne pisanie i inne mediumiczne praktyki. Bond badał ruiny opactwa w Glastonbury, kierując się wskazówkami i informacjami, które twierdził, że otrzymał od duchów mnichów, którzy kiedyś tam mieszkali. Jego praca miała na celu połączenie naukowych metod archeologii z duchowymi aspektami mediumizmu.

Książka wywołała sporo kontrowersji, głównie ze względu na swoje podejście łączące naukę z duchowością i mediumizmem, co było dość nowatorskie i kontrowersyjne, szczególnie w tamtych czasach. Bond był postacią dość znaczącą w swoich czasach, a jego prace miały wpływ na rozwój badań parapsychologicznych, choć były również przedmiotem krytyki ze strony bardziej konwencjonalnych naukowców i archeologów.

Jego podejście do badań w Glastonbury było unikalne i przyczyniło się do nowego zainteresowania duchowymi aspektami miejsc historycznych i ich badaniem. „Gate of Remembrance” pozostaje ważnym dokumentem dla tych, którzy interesują się historią parapsychologii oraz związkiem między duchowością a nauką.


zobacz również:

ZASADY I METODY PSYCHOLOGII STOSOWANEJ W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH

O automatyzmie